2 sierpnia 2013

ss. Nowej Ewangelizacji


Siostry Nowej Ewangelizacji Matki Nieustającej Pomocy (NES)
New Evangelization Sisters of Mother of Perpetual Help
Suore della Nuova Evangelizzazione della Madre del Perpetuo Soccorso
Hermanas de la Nueva Evangelización de la Madre del Perpetuo Socorro
Irmãs da Nova Evangelização da Mãe do Perpétuo Socorro
Soeurs de la Nouvelle Évangélisation de la Mère du Perpétuel Secours


Data i miejsce założenia:
1993 rok - Nigeria

Założyciel:
bp Anthony Okonkwo GbujiLiczby: 72 siostry na świecie (w tym: 13 nowicjuszek, 8 postulantek) 
* dane z 2008 roku
Siostry Nowej Ewangelizacji obecne są w krajach: Nigeria, Botswana, USA.
Dom generalny: Nigeria (Ubulu Okiti)

Habit aktualny:

Biały habit, biały prosty welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.Duchowość:
Swoje powołanie siostry Nowej Ewangelizacji utożsamiają ze słowami św. Pawła, który w Liście do Rzymian określił siebie jako: przeznaczony do głoszenia Ewangelii (Rz 1, 1). Celem zgromadzenia jest więc głoszenie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom we wszystkich częściach świata; temu dziełu siostry poświęcają całe swoje życie.
Siostry poddają się natchnieniom Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą ewangelizacji. Pozdrowieniem zgromadzenia są słowa: Duchu Święty, oświecaj i uświęcaj nas! Aby skutecznie wypełniać swoją misję starają się naśladować Pana Jezusa w głoszeniu Dobrej Nowiny. Konieczne jest również zdobycie dobrej znajomości Pisma Świętego i doktryny Kościoła.
Każdego dnia siostry poświęcają godzinę na adorację eucharystyczną oraz kolejną godzinę na studium Biblii i refleksji na Jej słowem. Zgromadzenie ma szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Gwiazdy Ewangelizacji.


Działalność:
Zadanie ewangelizacji zgromadzenie pełni w każdy możliwy sposób. Przede wszystkim przez tzw. pierwszą ewangelizację na poziomie lokalnym, katechizację w przedszkolach i szkołach różnego typu, a także przez apostolstwo biblijne, nauczanie w szkółkach niedzielnych, odwiedziny rodzin, formację ewangelizatorów, ewangelizację wśród chorych w szpitalach, wśród więźniów, poprzez środki masowego przekazu. Ponadto siostry świadczą podstawową opiekę medyczną, opiekują się również księżmi i osobami zakonnymi w podeszłym wieku.


Historia:
Zgromadzenie zostało założone w 1993 roku w diecezji Issele-Uku w Nigerii przez bpa Anthony’ego Okonkwo Gbuji jako odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II do tzw. Nowej Ewangelizacji, czyli z nowym zapałem, nową siłą i nowymi metodami.
Chryzmat wspólnoty wiąże się z doświadczeniami duszpasterskimi założyciela, gdy jako młody kapłan został wysłany do pracy w odległych rejonach diecezji Benin w Nigerii, gdzie od zera nauczał miejscową ludność katechizmu i modlitw. Zgromadził także wokół siebie grupę chłopców, których formował na katechetów. Efekty jego pracy były spektakularne, liczba wyznawców Chrystusa szybko rosła. Gdy został biskupem swoją pracę rozszerzył na cały kraj. Dodatkowo organizował Bractwa Doktryny Chrześcijańskiej, z jego inicjatywy powstała w 1989 roku pierwsza Szkoła Ewangelizacji na kontynencie afrykańskim, kształcąca przyszłych ewangelizatorów. Całe życie poświęcił zadaniu głoszenia Dobrej Nowiny; taki sam cel postawił założonemu przez siebie zgromadzeniu Sióstr Nowej Ewangelizacji.

Strony www:
http://newevangelizationsisters.org/home.htm