22 sierpnia 2013

ss. Świętej Rodziny z Bordeaux


Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux (SFB)
Instituto Religioso a Sacra Familia Burdigalen
Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux
Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos
Irmás da Sagrada Família de Bordeaux
Sisters of Holy Family of Bordeaux
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux
Schwestern der Heiligen Familie von Bordeaux
Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux
zgromadzenie czynne z gałęzią kontemplacyjną

Data i miejsce założenia:
1820 rok - Francja

Założyciel:
ks. Piotr Bienvenu Noailles


Liczby:  1968 sióstr na świecie (w Polsce: 34)  * dane z 2008 roku
Siostry Świętej Rodziny z Bordeaux z obecne są w krajach: Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Polska, Białoruś, Kanada, Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Peru, Kongo-Rep.Dem., Czad, Kamerun, Uganda, Rwanda, Botswana, Lesotho, RPA, Pakistan, Indie, Sri Lanka, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

W Polsce: Szary habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, szary prosty welon bez białej wypustki, na piersi na łańcuszku srebrny medalion z wizerunkiem krzyża, na odwrocie monogram J.M.J.
Na Sri Lance habit i welon biały. Niektóre siostry świeckie ubranie – sari.

W Lesotho szary lub biały welon
do świeckiego ubrania, na piersi
srebrny medalion zgromadzenia.
Poza Polską, Sri Lanką i Lesotho
siostry nie noszą habitów w ogóle.
W Indiach jednolite sari.
Znakiem wspólnym jest zawieszony na piersi srebrny medalion zgromadzenia.

Habit historyczny:


Strój używany jeszcze na początku XX wieku.

Czarny habit przepasany sznurem, czarna pelerynka z białym kołnierzykiem o rogach prostych, czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.Używany był również welon o nieco innym kroju.
 Na misjach habit biały.


Siostry Św. Rodziny z Bordeaux w 1968 roku


Duchowość:
Założyciel zgromadzenia uczył swoje duchowe córki, że całe życie i posługiwanie musi być ukierunkowane tylko na Boga. Wzór takiego bezgranicznego oddania się Bogu dostrzegł w Świętej Rodzinie; widział Jezusa, Maryję i Józefa jako Tych, którzy „we wszystkim kochali, szukali i pragnęli tylko Boga samego”.  W Świętej Rodzinie dostrzegał także ziemskie odbicie Trójcy Świętej – obraz Jedynego Boga w Trzech Osobach.
Wzór ten wzbudza pragnienie, by uczynić z ludzkości jedną rodzinę Bożą na ziemi, dlatego też zadaniem Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux jest szerzenie i umacnianie wiary we wszystkich środowiskach społecznych, by przywrócić ducha Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszych wspólnot chrześcijańskich, którzy mieli jedno serce i jednego ducha. Swoim życiem siostry pragną dawać świadectwo, że taka jedność i wzajemna miłość między wszystkimi ludźmi jest możliwa.
Założyciel starał się w siostrach wzbudzić ducha oddania, miłosierdzia, pobożności, pełnego wyrzeczenia, ducha Samego Boga, ducha Świętej Rodziny. Zachęcał je, aby kochały się nawzajem serdecznie, aby ludzie mogli powiedzieć o nich to, co mówiono o pierwszych chrześcijanach: Popatrzcie, jak oni się miłują..."
Tym, co jednoczy siostry wokół Chrystusa jest osobista i wspólnotowa modlitwa, a zwłaszcza Eucharystia, która karmi ich wiarę, umacnia miłość i zobowiązanie do służenia innym. Słowo Boże pomaga im odczytywać codzienne wydarzenia w świetle wiary i rozeznawać Bożą wolę.
Zgromadzenie ma szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask, która jest patronką wspólnoty.

  
Działalność:
Siostry Świętej Rodziny z Bordeaux gotowe są pełnić każdą posługę apostolską. Jest to m.in. katechizacja, troska o dzieci ubogie, zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieży, ewangelizację rodziców czy otaczanie opieką ludzi starszych i chorych. Siostry pracują jako pielęgniarki w szpitalach, w instytucjach kościelnych, podejmują się pracy parafialnej, wychowują dzieci w przedszkolach i szkołach.

Historia:
Ks. Piotr Bienvenu Noailles ze względu na trwająca rewolucję francuską i prześladowanie wiary nie otrzymał w młodości formacji religijnej, poddając się duchowi laicyzacji. Pierwszą Komunię Świętą otrzymał mając dopiero 20 lat, co było punktem zwrotnym w jego życiu duchowym. Trzy lata później wstąpił do seminarium duchownego, a po święceniach kapłańskich gorliwie przywracał wiarę spoganiałym  mieszkańcom Bordeaux.
Doświadczenia z młodości sprawiły, że Piotr Bienvenu stał się bardzo wrażliwy na nędzę, krzywdę, niesprawiedliwość społeczną oraz na nieczułość ludzi względem bliźnich. Spostrzegł, że największym złem i przyczyną cierpienia ludzi jest przede wszystkim brak jedności i wzajemnej miłości. Środek zaradczy odnalazł w przykładzie Świętej Rodziny z Nazaretu, w której widział obraz Trójcy Przenajświętszej i zalążek "nowej społeczności" – Kościoła Świętego.
W 1820 roku założył w Bordeaux zgromadzenie zakonne, które oddał pod patronat Świętej Rodziny. Chciał, w dotkniętym różnoraką nędzą i wewnętrznie podzielonym społeczeństwie odnowić życie pierwszych chrześcijan, którzy mieli jedno serce i jednego ducha. Zgromadzenie miało stać się prawdziwą rodziną na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszych wspólnot chrześcijańskich i aby wewnątrz zdechrystianizowanego świata szerzyło wiarę, jedność i miłość między ludźmi.

Strony www:
Polska: www.rodzinasfb.warszawa.opoka.org.pl
Międzynarodowa: www.sfb.pcn.net
Hiszpania: http://sagradafamiliaburdeos.blogspot.com/
Wielka Brytania, Irlandia: www.holyfamilybordeaux.org
Sri Lanka: http://holyfamilysistersjaffna.org
Ameryka Łacińska: http://sfbamericalatina.blogspot.com/-------------------------------------------------------------------------------

Siostry Kontemplacyjne Św. Rodziny z Bordeaux

W 1822 roku, a więc dwa lata po założeniu zgromadzenia, w kaplicy sióstr podczas nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, wszystkim zebranym na modlitwie w miejscu Hostii ukazał się żywy Pan Jezus; błogosławiąc zwrócił się szczególnie w stronę sióstr wraz ze słowami: Jestem, który Jestem i tylko Ja Jestem
Cudowne Błogosławieństwo udzielone u początków istnienia zgromadzenia zostało odczytane jako wezwanie do uwielbienia i adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Założyciel pragnął podziękować Bogu za ten dar. Jako wotum wdzięczności za Cud Eucharystyczny założył w 1859 roku w ramach zgromadzenia gałąź kontemplacyjną. Pierwsza wspólnota powstała w Martillac koło Bordeaux. Razem z gałęzią Sióstr Apostolskich tworzą jedno zgromadzenie podległe wspólnej przełożonej generalnej.

Habit aktualny:

Francja, Hiszpania, Argentyna: Szary bezrękawnik przepasany czarnym paskiem, biała bluzka, granatowy welon, na piersi medalion zgromadzenia.
Sri Lanka: bezrękawnik i welon jasno-szare

Obecnie są cztery klasztory Sióstr Kontemplacyjnych: we Francji, Hiszpanii, Argentynie i Sri Lance. W ciszy i samotności mniszki poświęcają się modlitwie adoracji i uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa oraz pracy: wypiekają hostię i komunikanty, szyją ubrania, haftują szaty liturgiczne, piszą ikony itp.

Strony www:
http://viecontemplative.saintefamille.fr