17 sierpnia 2013

Apostolinki św. Józefa


Zgromadzenie Sióstr Apostolinek św. Józefa
Congregatie van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef
Congrégation des Soeurs Apostolines de St. Joseph
Congregación de las Hermanas Apostolinas de San José
Congregação das Irmãs Apostolinas de São José
Congregazione delle Suore Apostoline di San Giuseppe
Congregation of the Apostoline Sisters of Saint Joseph


Data i miejsce założenia:
1853 rok - Belgia

Założyciel:
ks. Aureus Philotheus Van NesteLiczby: brak danych
Apostolinki św. Józefa obecne są w krajach: Belgia.
Dom generalny: Belgia (Wetteren)

Habit aktualny:


Zgromadzenie założone jako habitowe.
Aktualnie siostry nie noszą habitów w ogóle, część sióstr nosi welon do świeckiego ubrania.


Habit historyczny:

Pierwszy strój Apostolinek św. Józefa używany od początku istnienia zgromadzenia, obowiązujący jeszcze w latach 1920-tych.
------------------------------------------------


------------------------------------------------Kilka lat przed narodzinami zgromadzenia ks. Aureus Philotheus Van Neste został dyrektorem szpitala w belgijskim miasteczku Wetteren. Chorymi opiekowały się miejscowe siostry zakonne, które w 1850 roku zostały przeniesione do innego klasztoru, a ich dom w Wetteren zlikwidowano. Ich miejsce zajęło kilka pobożnych kobiet. Wówczas ks. Van Neste postanowił powołać do życia nowe zgromadzenie zakonne, widząc w kobietach przyszłe zakonnice.
W 1853 roku miejscowy biskup zatwierdził projekt ks. Van Neste i pięć pierwszych sióstr złożyło śluby zakonne. Wspólnota przyjęła regułę sióstr apostolinek, zgromadzenia założonego w 1680 roku w Antwerpii przez Agnes Baliques, dodając do niej praktykę składania trzech ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bowiem apostolinki, choć prowadziły życie na wzór zakonny, nie składały jednak takich ślubów. Młode zgromadzenie przyjęło nie tylko sposób życia, ale również nazwę: apostolinki.
Siostry oddawały się pobożnym ćwiczeniom i pełnieniu uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała: zajmowały się edukacją i wychowaniem katolickim, opieką ludzi chorych, starszych i sierot.


W pierwszym okresie istnienia zgromadzenia dzień sióstr zaczynał się około godziny 5 rano porannymi modlitwami, medytacją, Mszą Świętą. Apostolinki św. Józefa odmawiały także codziennie Liturgię Godzin, różaniec, litanię do Matki Bożej i św. Józefa, trzykrotnie w ciągu dnia modlitwę Anioł Pański, nawiedzały Najświętszy Sakrament, praktykowały duchowe czytanie, więzy wspólnotowe wzmacniane były w ciągu dwóch rekreacji dziennie. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie obiad był spożywany na stojąco i bynajmniej nie było to formą umartwienia lecz miało być swego rodzaju wytchnieniem, gdyż większość sióstr miała siedzący charakter pracy.
Zgromadzenie prowadziło szpital, przedszkola, szkoły zarówno dla dzieci ubogich, średniozamożnych oraz dla dziewcząt zamożnych szkołę wraz z pensjonatem, dawało schronienie i edukację sierotom, prowadziło dom dla kobiet w podeszłym wieku.
Dziś, spośród dzieł zgromadzenia, pozostało przedszkole, szkoła podstawowa i średnia oraz dom opieki dla ludzi starszych. Malejąca liczba sióstr i ich starzenie się sprawiło, że z biegiem lat siostry zastąpiono pracownikami świeckimi.Strony www:
www.apostolinnen-wetteren.be