10 sierpnia 2013

Gerardynki


Zgromadzenie Sióstr Gerardynek
Congregazione delle Suore Gerardine
Congregación Hermanas Gerardinas
Congrégation des Soeurs Gérardines
Congregation of the Gerardine Sisters


Data i miejsce założenia:
1938 rok - Włochy

Założyciele:
ks. Mosè Mascolo
m. Crocifissa – Anna D´Antuono
m. Gerarda D´Auria
m. Giuseppina - Clementina D´Auria
Liczby: 70 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Gerardynki obecne są w krajach: Włochy, Peru, Benin.
Dom generalny: Włochy (Sant´Antonio Abate)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, czarny welon z białą wypustką, przy boku różaniec.
W Peru i Beninie habit szary, welon biały lub szary.Habit historyczny:

Habit zasadniczo nie zmienił się od czasu założenia zgromadzenia.
Jedyną różnicą był duży krzyż zatknięty za pasek.Duchowość:
Siostry Gerardynki wezwane są do podejmowania dzieł miłosierdzia wobec bliźniego, pamiętając o słowach Pana: Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Patronem zgromadzenia i jednocześnie wzorem praktykowania miłości bliźniego jest św. Gerard Majella. Z jego przykładu siostry uczą się wielkiej miłości do Jezusa Ukrzyżowanego, wrażliwości na ubogich i cierpiących oraz doskonałej pokory, ubóstwa i posłuszeństwa. Wolę Bożą starają się odkrywać w każdym człowieku i w każdej chwili dnia. Poznanie Bożej woli jest sposobnością  do radosnego dawania siebie Panu. Zachętą do tego jest hasło zgromadzenia: Tylko Bóg.
W duchowości wspólnoty ważne jest, aby widzieć wszystko w świetle miłości: przede wszystkim kochać Boga, który pierwszy nas umiłował. Siostry nawiązują osobistą relację z Bogiem Ojcem, który kocha i daje życie, z Synem, który zbawia oraz z Duchem Świętym, który jednoczy, udziela swoich darów, uświęca i pociesza.


Działalność:
Dwie podstawowe formy działalności gerardynek to wychowanie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz troska o ludzi w podeszłym wieku w domach opieki. Siostry pomagają także w pracy duszpasterskiej w parafiach, przygotowują do przyjęcia sakramentów, katechizują, prowadzą dom rekolekcyjny. W Peru ponadto odwiedzają rodziny, świadczą pomoc i schronienie potrzebującym, posługują w seminarium, natomiast w Beninie roznoszą chorym Komunię Świętą prowadzą ambulatorium oraz dom dziecka.


Historia:
Założyciel zgromadzenia ks. Mosè Mascolo powołanie do kapłaństwa poczuł mając 16 lat. Trudności w jego realizacji powierzył opiece św. Gerardowi Majelli. Święty ten stał się ks. Mose bardzo bliski; zauważył on wiele podobieństw w życiu swoim i św. Gerarda.
Po święceniach kapłańskich prowadził owocne apostolstwo; ludzie biedni coraz częściej stawali się przedmiotem jego troski. Wspomagany przez trzy młode kobiety z Sant´Antonio Abate koło Neapolu we Włoszech, późniejsze współzałożycielki nowego zgromadzenia, całkowicie poświęcił się opiece nad ubogimi i chorymi w ich domach.
Kobiety te szybko zdały sobie sprawę, że aby skuteczniej nieść im pomoc, potrzeba zbudowania domu, który przyjąłby ludzi starszych mieszkających samotnie i opuszczonych. Zdecydowały się więc zamieszkać razem, a ks. Mose był ich duchowym kierownikiem. Był to zalążek nowego zgromadzenia, które ostatecznie uformowało się w 1938 roku. Przeznaczone zostało do pełnienia uczynków miłosierdzia szczególnie wśród ludzi starszych, chorych oraz dzieci, które potrzebowały miłości i opieki. Patronem zgromadzenia został św. Gerard Majella.

Strony www:
Włochy: www.suoregerardine.com
Peru: http://delegacionhermanasgerardinasperu.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.