30 maja 2013

Maronitki Św. Rodziny


Zgromadzenie Sióstr Maronitek Świętej Rodziny (SFM)
Congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille
Congregation of the Maronite Sisters of the Holy Family
Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia
Congregación de las Hermanas Maronitas de la Sagrada Familia
Congregação das Irmãs Maronitas da Sagrada Família

zgromadzenie obrządku maronickiego

Data i miejsce założenia:
1895 rok - Liban

Założyciele:
patriarcha Elias Hoayek
m. Rosalie Nasr
m. Stéphanie Kardouche

patriarcha Elias HoayekLiczby: 327 sióstr na świecie
Maronitki Św. Rodziny obecne są w krajach: Liban, Syria, Francja, Australia.
Dom generalny: Liban (Batroun)


Habit aktualny:


Czarny bezrękawnik wycięty w szpic, biała bluzka, czarny welon z białym paskiem, na piersi krzyż.

Bezrękawnik i welon możliwy również w kolorze szarym.


Habit historyczny:Duchowość:
Celem zgromadzenia jest dążenie do trwałego zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę i pracę spełnianą dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz, w służbie Kościołowi, rodzinom i całemu narodowi.
Życie wspólnoty cechuje się duchem synowskiego aktu wiary w miłość Boga Ojca przejawiająca się w Jego błogosławieństwie i Opatrzności. W odpowiedzi na Bożą Miłość siostry trwają w nieustannym dziękczynieniu, poddają się Jego Woli i składają siebie w ofierze tak jak Syn Boży oddał siebie Ojcu jako ofiara żywa i święta.
Każda siostra stara się tą Ojcowską Miłość przekazywać we wspólnocie zakonnej, w której żyje, a także w posłudze apostolskiej. Siostrzana wspólnota kształtowana jest także na wzór Świętej Rodziny.
Należąc do obrządku maronickiego zgromadzenie czerpie ponadto z duchowości i tradycji tego Kościoła.


Działalność:
Dużą część działalności zgromadzenia stanowi praca edukacyjna i wychowawcza, zwłaszcza wśród ubogich. Maronitki prowadzą wiele szkół różnego typu, uniwersytet, szkołę kształcącą nauczycieli, akademiki dla studentów, opiekują się także najmłodszymi w żłobkach, sierotami jak również dziećmi i młodzieżą z problemami społecznymi.
Kolejną formą apostolstwa zgromadzenia jest opieka nad chorymi i starszymi. Siostry prowadzą szpitale, ambulatoria, apteki oraz domy opieki. Maronitki włączają się również w katechizację, pracę duszpasterską w parafiach w różnych grupach, szczególnie w duszpasterstwie rodzin, prowadzą domy rekolekcyjne. Siostry pracują również w instytucjach Kościoła Maronickiego.

Historia:
Idea powołania apostolskiego zgromadzenia zakonnego sióstr od dawna była obecna w sercu patriarchy maronickiego Eliasa Hoayek’a. Podczas podróży po wsiach i miasteczkach Libanu jako ksiądz i biskup, dostrzegał różne potrzeby rodzin, społeczeństwa i całego kraju. Chciał, aby nowe zgromadzenie zaradzało tym potrzebom.
Patriarcha był głęboko przekonany, że przyszłość kraju należy budować na edukacji dziewcząt, ponieważ one zostaną później matkami, a matka jest sercem rodziny, rodzina natomiast fundamentem społeczeństwa.
Do realizacji swojego zamiaru Elias Hoayek zaangażował m. Rosalie Nasr zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr Różańcowych z Jeruzalem. W 1895 roku w Jbeil założyli nową maronicką wspólnotę zakonną. Oddali ją pod opiekę Świętej Rodziny w przekonaniu, że będzie to idealny przykład do naśladowania dla sióstr, ale także dla wszystkich libańskich rodzin, w dziele budowania zdrowego społeczeństwa. Zgodnie z założeniem głównym apostolstwem sióstr stała się praca edukacyjna; ponadto siostry zajmowały się także chorymi i starszymi.
W 1899 roku, z powodu niezdatności do prowadzenia życia zakonnego, Rosalie wydaliła ze wspólnoty młodą dziewczynę. Ta w zemście w nocy zakradła się do klasztoru i pchnięciem nożem w serce zabiła m. Rosalie. Wówczas stery zgromadzenia przejęła m. Stéphanie Kardouche, która od początku powstawania zgromadzenia towarzyszyła matce Rosalie. Stéphanie przez długie lata umacniała rozwijające się młode zgromadzenie i jest uważana za współzałożycielkę.


Strony www:
www.saintefamille.org
.
.

.