26 maja 2013

Karmelitanki Posłanniczki Ducha Świętego


Siostry Karmelitanki Posłanniczki Ducha Świętego (CMES)
Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo
Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo
Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo
Carmélites Messagères de l’Esprit Saint
Carmelite Sisters Messengers of the Holy Spirit


Data i miejsce założenia:
1984 rok - Brazylia

Założycielka:
m. M. Jose do Espirito Santo - Eudette RodriguesLiczby: 180 sióstr na świecie  * dane z 2009 roku
Karmelitanki Posłanniczki Ducha Św. obecne są w krajach: Brazylia, Hiszpania, Francja, Włochy.
Dom generalny: Brazylia (São Paulo)


Habit aktualny:

Brązowy habit bez rękawów, brązowy szkaplerz z prostokątnym wycięciem, profeski wieczyste czarny welon z białą wypustką , profeski czasowe welon beżowy, na piersi krzyż. Stroju dopełnia biały karmelitański płaszcz.Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest życie pod działaniem Ducha Świętego w modlitwie i działalności apostolskiej, co streszcza się w haśle: kontemplować i ewangelizować.
Droga do świętości wspólnoty opiera się na duchowości karmelitańskiej, która cechuje się dążeniem do życia w Bożej obecności i bliskiej relacji z Nim, ascezą, milczeniem oraz nabożeństwem do Matki Bożej. Tak więc pierwszym i najważniejszym obowiązkiem sióstr jest ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Obejmuje ona m.in. uczestnictwo we Mszy Świętej, Liturgię Godzin, czytanie duchowne, modlitwę do Matki Bożej, rachunek sumienia, modlitwę osobistą, ponadto w zgromadzeniu sprawowana jest trwająca nieustannie w dzień i w nocy adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na modlitwę karmelitanki poświęcają kilka godzin dziennie.
Duch Święty jest dla sióstr więzią jednoczącą mistyczne Ciało Chrystusa: jednoczy On je z Chrystusem, z Ojcem Świętym jako Jego zastępcą, oraz ze sobą nawzajem. Jako Posłanniczki Ducha Świętego siostry starają się być otwarte na dary Ducha Świętego, aby dzięki nim służyć bliźnim.
Również Maryja zajmuje szczególne miejsce w duchowości zgromadzenia. Przy Jej pomocy karmelitanki uczą się kontemplacji i wierności natchnieniom Ducha Świętego, aby móc iść za Nim tam, gdzie On poprowadzi i robić wszystko, co mówi.Działalność:
Wsłuchując się w głos Ducha Świętego zgromadzenie podejmuje się różnych zadań apostolskich według miejscowych potrzeb i zawsze w jedności z Kościołem. Są to m.in. katechizacja, prowadzenie duszpasterstw młodzieżowych, głoszenie rekolekcji, ewangelizacja poprzez muzykę i środki masowego przekazu, jak również wychowanie i edukacja ubogich dzieci oraz odwiedzanie chorych.

Historia:
Zgromadzenie zapoczątkowała matka M. Jose do Espirito Santo - Eudette Rodrigues. Wcześniej była karmelitanką bosą w klasztorze w brazylijskim Rio de Janeiro. Po 21 latach życia zakonnego przełożeni przeznaczyli ją wraz z grupą innych sióstr, aby założyła nowy klasztor zakonu. To właśnie w tym czasie matka Jose zaczęła odczuwać wezwanie do założenia nowej apostolskiej wspólnoty zakonnej dostrzegając pilną potrzebę, aby Jezus był bardziej znany i kochany przez wszystkich ludzi.
Po trzech latach rozeznawania Woli Bożej, za zgodą władz kościelnych i przełożonych zakonnych powołała do istnienia Karmelitanki Posłanniczki Ducha Świętego. Był to rok 1984, pierwszy dom powstał w miejscowości Nova Almeida.
W 1987 roku było 5 sióstr. Coraz liczniejsza grupa karmelitanek podejmowała się głoszenia rekolekcji, głównie dla młodzieży, prowadzenia grup modlitewnych, katechizacji, przygotowywania do pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, pomocy ludziom przeżywającym żałobę; siostry opiekowały się również chorymi. Dynamiczny rozwój zgromadzenia rozpoczął się wraz z przeniesieniem domu głównego do São Paulo.
W 2009 roku we Włoszech powstał pierwszy klasztor całkowicie klauzurowy, dając początek nowej kontemplacyjnej gałęzi zgromadzenia. Rok później założono drugi taki klasztor, tym razem we Francji.

Strony www:
www.carmelitasmensageiras.com.br
.
.
.