6 maja 2013

Córki Męki Jezusa Chrystusa i Maryi Bolesnej


Córki Męki Jezusa Chrystusa i Maryi Bolesnej (CFP)
Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa
Figlie della Passione di Gesù Cristo e di Maria Addolorata
Daughters of the Passion of Jesus Christ and Sorrowful Mary
Filles de la Passion de Jésus Christ et Marie de Douleurs


Data i miejsce założenia:
1896 rok - Meksyk

Założyciele:
o. Diego Alberici CP
m. Dolores MedinaLiczby: 260 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Córki Męki Jezusa Chrystusa i Maryi Bolesnej obecne są w krajach: Meksyk, Kuba, Puerto Rico, Dominikana, Salwador, Gwatemala, Honduras, Wenezuela, USA, Hiszpania, Włochy, RD Kongo.
Dom generalny: Meksyk (miasto Meksyk)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, czarny welon z białą wypustką, na piersi wyszyty znak Męki Pańskiej.


No co dzień możliwy strój uproszczony: czarny habit bez rękawów, biała bluzka z welonem lub bez welonu.
Habit historyczny:
Duchowość:
Córki Męki Jezusa Chrystusa i Maryi Bolesnej rozumieją swoje powołanie jako osobiste zaproszenie Boga Ojca do naśladowania Jezusa Ukrzyżowanego. Zgromadzenie jest częścią rodziny pasjonistycznej żyjącej duchowością św. Pawła od Krzyża, w centrum której  znajduje się kontemplacja i pamięć o Męce Jezusa Chrystusa. Siostry głoszą Ukrzyżowanego jako wyraz miłości Boga do człowieka.
Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-apostolski. Kontemplacja miłości Boga objawionej na Krzyżu pomaga siostrom dostrzegać umęczonego Chrystusa w każdym cierpiącym człowieku. Pan Jezus nadal cierpi w ludziach pozbawionych domu, pracy, godności, osamotnionych, chorych, cierpi w opuszczonych dzieciach, ludziach doświadczających przemocy, zepchniętych na margines społeczeństwa, uzależnionych. Chrystus z Krzyża uczy siostry kochać i oddawać swoje życie codziennie bliźnim zwłaszcza tym cierpiącym.
Od Matki Bożej Bolesnej z kolei siostry uczą się kontemplacji Męki Jezusa oraz poddania się Bożym planom.
Zgromadzenie cechuje się życiem prostym i ubogim na wzór pierwszych chrześcijan, dzieląc się z ubogimi tym, co posiada. Ponadto istotne miejsce w duchowości sióstr zajmuje modlitwa i samotność pozwalające usłyszeć głos Boży, a także pokuta i codzienne nawrócenie.Działalność:
Charyzmat zgromadzenia zobowiązuje siostry do udziału w pracy wychowawczej Kościoła, przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół. Drugim polem działalności do opieka nad dziećmi żyjącymi w ubóstwie, na ulicy, cierpiącymi w skutek rozpadu rodziny, izolacji społecznej, czy przemocy i różnego rodzaju nadużyć.
Ponadto zgromadzenie prowadzi domy rekolekcyjne oraz aktywnie włącza się w różnoraką posługę duszpasterską: wśród młodzieży, chorych emigrantów, a także w katechizację. Siostry również posługują w seminariach duchownych.


Historia:
Koniec XIX wieku w Meksyku to czas ustawowej sekularyzacji wszystkich dziedzin życia, a zwłaszcza edukacji. Dolores Medina postanowiła więc zostać nauczycielką, aby wychowując dziewczęta, móc przekazywać im także zasady wiary katolickiej, a przez to oddziaływać na ich otoczenie. W 1892 roku w mieście Meksyk założyła Koło Katolickie początkowo ograniczone do przygotowywania dziewcząt do pierwszej Komunii Świętej.
W tym okresie życia Dolores Bóg doświadczał jej wiarę m.in. poprzez chorobę i okresowy paraliż. To właśnie podczas choroby przeczytała biografię św. Pawła od Krzyża, założyciela zakonu pasjonistów i zapragnęła żyć duchowością tej rodziny zakonnej. Jej kierownikiem duchowym został włoski pasjonista o. Diego Alberici. Po rozeznaniu woli Bożej względem Dolores i skupionych wokół niej grupy młodych ludzi założył przy Kole Katolickim małą szkółkę niedzielną. Grupa ta stała się zalążkiem przyszłego zgromadzenia, nad którym opiekę roztoczył o. Alebrici. Powstało ono w 1896 roku i niedługo później przyłączone zostało do duchowej rodziny pasjonistycznej.

Dom generalny:
Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa
Calle Gob. José Gómez de la Cortina, 6,
Col. San Miguel Chapultepec,
11850 Mexico D.F.,
Mexico

Aktualizacja: 18.01.2016