5 marca 2013

Franciszkanki Szkolne Chrystusa Króla


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Szkolnych Chrystusa Króla (SSFCR)
Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re
School Sisters of St. Francis of Christ the King
Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey
Soeurs Scolastiques Franciscaines du Crist-Roi
Schulschwestern Franziskanerinnen von Christus dem König
Šolske Sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Školske Sestre Franjevke Krista Kralja

Data i miejsce założenia:
1869 rok - Słowenia

Założycielka:
m. Margareta PucherLiczby: ok. 1100 sióstr na świecie  * dane z 2010 roku
Franciszkanki Szkolne Chrystusa Króla obecne są w krajach: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Włochy, Szwajcaria, Austria, Niemcy, USA, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Egipt, Rwanda, Kongo,
Dom generalny: Włochy (Grottaferrata)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Poza Bośnią i Hercegowiną oprócz habitu możliwy jednolity świecki strój:  biała bluzka, czarna spódnica, czarna kamizelka lub żakiet, do tego prosty czarny welon z białą wypustką.
Na piersi możliwy zawieszony krzyż.

W Bośni i Hercegowinie wszystkie siostry oraz w innych krajach część sióstr:
Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką.W Ameryce Płd. możliwy habit i welon biały.

W Afryce świecki strój z białym welonem.

Habit historyczny:

Czarny habit przepasany białym sznurem, na głowie biały czepek otaczający twarz i czarny welon, przy boku różaniec.


----------------------------------------------------
Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest typowo franciszkańska. Siostry pragną żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa przestrzegając rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Uprzywilejowanym miejscem do realizowania tego powołania jest wspólnota zakonna: podobnie jak Chrystus wydał samego siebie dla zbawienia ludzi, tak siostry w szczerej wzajemnej miłości oddają siebie zakonnej wspólnocie.
W centrum duchowości stoi Osoba Jezusa Chrystusa, który przed sądem wyznał Piłatowi: Tak, jestem Królem (J, 18, 37). O tej królewskości Chrystusa franciszkanki pragną świadczyć każdego dnia, szerząc Jego Królestwo w świecie przede wszystkim na drodze chrześcijańskiego nauczania i wychowania młodego pokolenia.
Każda siostra powinna cechować się duchem pokuty, franciszkańskiej radości i prostoty, pokory, braterstwa, ciągłego nawracania się i kontemplacji.


Działalność:
Zgodnie z charyzmatem zgromadzenia działalność apostolska koncentruje się wokół edukacji i wychowania religijnego. Siostry czynią to poprzez pracę we własnych i publicznych szkołach oraz katechizację. Drugim ważnym obszarem apostolstwa jest praca w parafiach, przede wszystkim w zakresie dbałości o piękno kościołów i liturgii, katechezy liturgicznej, nauki śpiewu liturgicznego, a także praca z młodzieżą szczególnie związaną z duchowością franciszkańską, prowadzenie grup modlitewnych. Siostry szyją także szaty liturgiczne, posługują w instytucjach kościelnych. Ponadto część sióstr opiekuje się ludźmi chorymi i osobami w podeszłym wieku, zarówno w szpitalach, jak i w domach opieki. Przykładnym życiem dnia codziennego starają się dawać świadectwo wiary katolickiej wśród społeczności niekatolickiej: prawosławnych czy muzułmanów.Historia:
Korzenie wspólnoty sięgają Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szkolnych założonego w Austrii w 1843 roku przez m. Antoninę Lampel w celu nauczania i wychowania dziewcząt.
W 1864 roku grupa sióstr z m. Margaretą Pucher na czele przybyły do Mariboru na Słowenii na zaproszenie miejscowego biskupa, który chciał zapewnić w swojej diecezji katolickie wychowanie młodego pokolenia i szukał do tego celu odpowiedniego zgromadzenia zakonnego. Ogrom potrzeb sprawił, że m. Margareta zapragnęła całkowicie poświęcić się pracy dla mieszkańców Słowenii, obejmując opieką także dzieci bezdomne i najuboższe. Ponieważ jej dotychczasowe zgromadzenie nie było w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie m. Margereta wraz z kilkoma siostrami podjęła starania o usamodzielnienie się słoweńskiej wspólnoty. Z poparciem miejscowych władz kościelnych stało się to w 1869 roku. Klasztor w Mariborze stał się domem macierzystym nowego zgromadzenia Franciszkanek Szkolnych, a m. Margereta jego pierwszą przełożoną. W 1935 roku nazwa została rozszerzona na Franciszkanki Szkolne Chrystusa Króla.
Cel zgromadzenia był podobny jak wspólnoty macierzystej: wychowanie i edukacja w duchu wiary, szczególnie młodzieży z najuboższych warstw społeczeństwa.


Strony www:
Dom generalny: www.ssfcr.org
Włochy: http://roma.ssfcr.org
Słowenia: http://solske-sestre.si
Chorwacja: http://split.ssfcr.org
Bośnia i Hercegowina:
  - prow. Mostar: http://mostar.ssfcr.org
  - prow. Sarajewo: www.ssf.hr
Austria: http://austria.ssfcr.org 
USA: www.lemontfranciscans.org
Argentyna, Urugwaj: http://ar-ur.ssfcr.org
Paragwaj: http://paraguay.ssfcr.org 

Filmy:
www.youtube.com/user/SSFCR
.
.
.