13 marca 2013

ss. Miłosierdzia z Ronse


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia z Ronse
Congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Renaix
Congregazione delle Suore della Misericordia di Ronse
Congregación de las Hermanas de la Misericordia de Ronse
Congregação das Irmãs da Misericórdia de Ronse
Congregation of the Sisters of Mercy of Ronse
Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse


Data i miejsce założenia:
1845 rok - Belgia

Założyciel:
ks. Modestus Stephanus Glorieux


Liczby: brak danych
Siostry Miłosierdzia z Ronse obecne są w krajach: Belgia, Holandia.
Dom generalny: Belgia (Ronse)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Aktualnie siostry zamieniły habity na świeckie ubrania.Habit historyczny:

Habit i welon prawdopodobnie były w kolorze czarnym. Na misjach biały.
ss. Miłosierdzia z Ronse w latach 1950-tych
ss. Miłosierdzia z Ronse w 1965 roku
nowicjuszki

Charyzmat:
Powołaniem sióstr miłosierdzia jest zaspokajanie potrzeb religijnych i społecznych ubogiej ludności. Apostolstwo przez dziesiątki lat realizowane było - zgodnie z charyzmatem założyciela - głównie na polu edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym. Zgromadzenie prowadziło szkoły internaty, przedszkola, siostry uczyły zawodu, opiekowały się ludźmi w podeszłym wieku w domach opieki oraz chorymi w szpitalach. W Holandii siostry opieka nad chorymi obejmowała przede wszystkim osoby chore psychicznie.
Z powodu wieku dziś wiele sióstr nie podejmuje się już szerszej działalności apostolskiej. Mimo tego w miarę możliwości siostry starają się być aktywne na polu pracy społecznej, duszpasterskiej, pomocy chorym i innym.

Historia:
Zgromadzenie powstało z inspiracji belgijskiego kapłana Modestusa Stephanusa Glorieux. Przerażony warunkami życia zwykłych ludzi w Belgii pierwszej połowie XIX wieku, których duży odsetek mieszkał w skrajnej nędzy materialnej i duchowej, bez możliwości kształcenia się, gromadził wokół siebie wielu młodych ludzi, mężczyzn i kobiet, gotowych poświęcić swoje życie w służbie ubogim. W 1830 roku ks. Glorieux założył zgromadzenie męskie Braci Matki Bożej z Lourdes, które pięć lat później zostało zatwierdzone przez Kościół. Jednak uznanie podobnego zgromadzenia żeńskiego napotykało trudności ze strony niektórych belgijskich hierarchów. Pojawiły się nawet naciski, aby rozwiązać to, co było już zalążkiem wspólnoty sióstr. Dzięki usilnym staraniom ks. Glorieux udało się przekonać miejscowego biskupa, aby jej nie rozwiązywać. Ostatecznie dopiero w 1845 roku pierwsze osiem kobiet przyjęło strój zakonny i nowe zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia narodziło się. Pierwszy dom powstał w Ronse.
Zgromadzenie szybko się rozwijało. W 1908 roku było 560 sióstr w 29 domach. W szczytowym okresie swojego rozwoju w 1950 roku liczyło 745 sióstr. Zgromadzenie zostało podzielone na dwie prowincje: belgijską i holenderską. W latach 1930-tych siostry wyjechały na misje do Konga, w późniejszym czasie także do Algierii.
Po Soborze Watykańskim II liczba członkiń zaczęła szybko spadać. Wzrastający wiek sióstr i brak nowych powołań zmusił siostry do wycofania się z misji w Afryce i przekazania ich innym zgromadzeniom. Również w Belgii i Holandii wiele zadań siostry przekazały innym.

Dom generalny:
Zusters van Barmhartigheid
Sint-Hermesstraat 3
9600 Ronse (België)
e-mail: sec.generalaat@skynet.be
.
.

.