16 marca 2013

Córki Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires


Zgromadzenie Córek Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires (FIC)
Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires
Filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires
Figlie dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires
Daughters of the Immaculate Conception of Buenos Aires
Filles de l'Immaculée Conception de Buenos Aires
Töchter von der Unbefleckten Empfängnis von Buenos Aires


Data i miejsce założenia:
1904 rok - Argentyna

Założycielka:
m. Eufrasia IaconisLiczby: 122 siostry na świecie  * dane z 2008 roku
Córki Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires obecne są w krajach: Argentyna, Chile, Brazylia, Meksyk, Hiszpania, Włochy.
Dom generalny: Argentyna (Buenos Aires)


Habit aktualny:


Szary habit z białym kołnierzykiem, na głowie szary prosty welon z białą wypustką, na piersi zawieszony medal na łańcuszku.


Habit historyczny:

Habit i welon czarny.


Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia to: podążać za Chrystusem śladami Niepokalanej. Duchowość wspólnoty jest typowo maryjna, w centrum której znajduje się tajemnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Charyzmat, całe duchowe życie, jak i apostolat sióstr inspirowany jest tą tajemnicą, a kult Niepokalanego Poczęcia szerzony jest we wszystkich pracach apostolskich.
Każda siostra stara się na wzór Maryi być wsłuchaną w Słowo Boże służebnicą Pana i Kościoła. Stara się również być przepojona modlitwą i przez to żyć w zażyłości z Bogiem i jak Maryja, przez swoją modlitewną obecność w Kościele nieustannie wielbić Pana i wstawiać się u Niego za zbawienie świata.
Życie modlitewne zgromadzenia obejmuje m.in. codzienną Eucharystię, w czasie której siostry ofiarują się same wraz z Najświętszą Ofiarą składaną na ołtarzu, adorację Najświętszego Sakramentu, Liturgię Godzin, godzinę dziennie poświęcają na medytację Słowa Bożego, sprawują Drogę Krzyżową. Także tu Maryja zajmuje szczególne miejsce w pobożności sióstr; wyraża się to m.in. w codziennym różańcu i modlitwie Anioł Pański, natomiast w soboty oraz święta maryjne siostry wspólnie odnawiają poświęcenie się Jej. Formację duchową dopełnia comiesięczny dzień skupienia oraz coroczne rekolekcje.
W swoich wspólnotach zakonnych siostry starają się odzwierciedlić jedność i prostotę Św. Rodziny w Nazarecie – jedność ducha, intencji i podejmowanych dzieł.Działalność:
Dużą część apostolstwa zgromadzenia stanowi wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w szkołach oraz opieka nad dziećmi w przedszkolach. Zgromadzenie włącza się również w pracę duszpasterską w parafiach, przygotowanie do sakramentów, opiekę nad imigrantami. Siostry prowadzą domy rekolekcyjne, dają schronienie będącym w potrzebie matkom w ciąży. Ponadto opiekują się chorymi w szpitalach oraz domach opieki.

Historia:
Sofia Iaconis urodziła się w południowych Włoszech. Jej ciotką była Maria Fabiano założycielka zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Córek Niepokalanej. Młoda dziewczyna od dzieciństwa przyglądała się apostolskim inicjatywom ciotki, aż w końcu sama zapragnęła wstąpić do tego zgromadzenia, gdzie otrzymała imię Maria Eufrasia. Gdy zgromadzenie dostało zaproszenie do Argentyny i objęcia tam szpitala, m. Fabiano wysłała tam młodą, będąca w zakonie dopiero sześć lat, Eufrasię wraz z ośmioma innymi siostrami. Pierwsza grupa sióstr przybyła do Ameryki Południowej w 1893 roku; wkrótce podjęły się także w posługi w szkole oraz opieki nad sierotami.
W Argentynie wszystko szło dobrze, jednak we Włoszech zgromadzenie znalazło się w krytycznym położeniu. Zarzuty przeciwko m. Fabiano doprowadziły do wizytacji kanonicznej wspólnoty, w wyniku której władze kościele podjęły decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Stało się to w 1901 roku. Wówczas s. Eufrasia rozpoczęła starania, aby ocalić to, co było możliwe, a przede wszystkim charyzmat zgromadzenia. Wreszcie uzyskała zgodę na zorganizowanie w Buenos Aires nowej wspólnoty zakonnej z pozostawionych w Argentynie sióstr. W 1904 roku Córki Niepokalanego Poczęcia uzyskały oficjalną aprobatę władz kościelnych jako zgromadzenie diecezjalne.
Już w 1911 roku powstał pierwszy dom we Włoszech, do którego zaczęły zgłaszać się miejscowe kandydatki.
Jedną z nich była bł. Pierina de Micheli włoska mistyczka, której ukazywał się Pan Jezus, prosząc ją o szerzenie kultu Jego Oblicza, m.in. poprzez noszenie szkaplerza oraz medalika Najświętszego Oblicza. Jej kierownikiem duchowym był m.in. o. Hildebrand Gregori OSB, późniejszy założyciel sióstr Benedyktynek Obliczanek.

Strony www:
www.fic.org.ar
http://centenario.fic.org.ar/
.
.

.