26 marca 2013

Bractwo św. Karola Boromeusza


Bractwo Kapłańskie Misjonarzy św. Karola Boromeusza (FSCB)
Sacerdotalis Fraternitas Missionariorum a Sancto Carolo Borromeo
Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo
(Fraternità San Carlo)
Priestly Fraternity of the Missionaries of St. Charles Borromeo
Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo
Fraternidade Sacerdotal dos Missionários de São Carlos Borromeo
Fraternité Sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles Borromée (Missionnaires de Saint Charles Borromée)
Priesterbruderschaft der Missionare des heiligen Karl Borromäus

stowarzyszenie życia apostolskiego

Data i miejsce założenia:
1985 rok - Włochy

Założyciel:
bp Massimo CamisascaLiczba członków na świecie: 146 (w tym 105 kapłanów i 41 seminarzystów)  * dane z 2010 roku
Bractwo św. Karola Boromeusza obecne jest w krajach: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Rosja, USA, Meksyk, Paragwaj, Chile, Kenia, Tajwan.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Sutanna duchowieństwa diecezjalnego.

Duchowość:
Kapłani Bractwa św. Karola Boromeusza poświęcają swoje życie ewangelizacji i wychowaniu w wierze poprzez pełnienie posługi kapłańskiej szczególnie tam, gdzie odczuwalny jest brak wystarczającej ilości księży. Bractwo formuje więc kapłanów-misjonarzy dla diecezji na całym świecie. Swoją posługą chcą wnieść ożywczy impuls do lokalnych Kościołów, do których zostaną posłani. Założyciel pragnął także, aby bractwo miało szczególnie na uwadze sprawę ponownej ewangelizacji Europy i krajów zachodnich.
Misja apostolska jest jednym z dwóch podstawowych elementów charakteryzujących bractwo. Drugim jest życie wspólne jego członków. Kapłani tworzą zwykle małe 2-4 osobowe wspólnoty, razem pełniąc misję i wspierając się wzajemnie w swoim powołaniu. Wspólnoty te mają cechować się jednością i być dla świata znakiem przyjaźni Chrystusa.
Misjonarze św. Karola Boromeusza są stowarzyszeniem życia apostolskiego; żyją w duchu rad ewangelicznych, ale nie składają ślubów zakonnych.Działalność:
Działalność apostolska bractwa jest posługą typowo kapłańską, przede wszystkim w parafiach. Kapłani pracują ponadto w szkołach i na uczelniach wyższych. Pełnią również posługę duchową na rzecz ruchu Comunione e Liberazione, w którym bractwo ma swoje korzenie.


Historia:
Bractwo Kapłańskie Misjonarzy św. Karola Boromeusza powstało w Rzymie w 1985 roku. Grupa kapłanów z ks. Massimo Camisasca na czele, zwróciła się do kard. Ugo Poletti wikariusza generalnego diecezji rzymskiej z prośbą o zgodę na założenie bractwa, którego celem byłoby przygotowanie kapłanów do posługi misyjnej oraz wzajemne wspieranie się członków bractwa w powołaniu poprzez życie wspólnotowe.
Bezpośrednią inspiracją do powołania do życia nowej wspólnoty były słowa papieża Jana Pawła II skierowane rok wcześniej do członków ruchu Comunione e Liberazione, z którym związany był ks. Massimo i pierwsi Misjonarze św. Karola Boromeusza: Idźcie na cały świat nieść prawdę, piękno i pokój, które znajdują się w Chrystusie Odkupicielu. Słowa te streszczają powołanie kapłanów bractwa. 
W dniu narodzin nowa wspólnota liczyła 7 księży i 10 seminarzystów. Ks. Massimo Camisasca został wybrany na przełożonego generalnego, którym był do czasu otrzymania sakry biskupiej i objęcia jednej z włoskich diecezji.


Strony www:
www.sancarlo.org

Aktualizacja: 2.05.2016