1 sierpnia 2017

Dzieci Maryi


Dzieci Maryi
Children of Mary
Bambini di Maria
Niños de María
Enfants de Marie
Kinder von Maria


Data i miejsce założenia:
2002 rok - USA

Założycielka:
m. Margaret Mary - Mary Joanna GoffenaLiczba sióstr na świecie: 11  * dane z 2015 roku
Dzieci Maryi obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Norwood, OH)


Habit aktualny:

Biały habit o czarnych brzegach, niebieski szkaplerz, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi zawieszony krzyżyk połączony z monstrancją, przy boku różaniec.


Siostry z nowicjuszką i postulantkami.
Duchowość:
Księga Rodzaju ukazuję Maryję jako Tą, która zmiażdży głowę węża, czyli zwycięży szatana (Rdz 3, 15). Maryja oczekuje naszego uczestnictwa w tym zadaniu, ponieważ jest to część Bożego planu zwycięstwa nad złem. Jezus Chrystus pokonał grzech i śmierć przez swoje Wcielenie, Mękę i Śmierć. Ten sam Chrystus, który wisiał na krzyżu, jest z nami w Najświętszej Eucharystii.
Dzieci Maryi włączają się w walkę ze złem poprzez uwielbienie Tego, który pozostał z nami pod postacią Chleba. Charyzmatem wspólnoty jest odpowiedź na wezwanie Pana skierowane do św. Marii Małgorzaty Alacoque, aby zaspokoić pragnienie Pana Jezusa bycia kochanym w Najświętszym Sakramencie. Serce Jezusa obecne w Sakramencie Miłości, które tak umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego, nawet wyniszczenia i oddania Siebie za pokarm, w zamian otrzymuje obojętność, niewdzięczność, pogardę i świętokradztwa.
Siostry pragną kochać Pana w Eucharystii ponieważ przez to stają się podobne do Tego, którego kochają. Starają się głosić wszystkim ludziom, że Bóg ich kocha i że jest z Nimi. Czynią to przez nabożny udział we Mszy Świętej i adorację Najświętszego Sakramentu, wierne przestrzeganie reguły, życie cnoty i miłosierdzia wobec wszystkich ludzi, rozpowszechnianie prawd wiary.
Ponieważ obecność Pana w Eucharystii nie może być oddzielona od Kościoła Świętego, Katolickiego i Apostolskiego, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa, siostry modlą się o jedność chrześcijan, aby wszyscy byli wiernymi członkami Jego Kościoła. Oprócz trzech ślubów zakonnych składają także dodatkowy ślub: modlitwy za kapłanów, aby świętość ich życia prowadziła niezliczone dusze do miłości Pana w Eucharystii.
Wspólnota ma charakter półkontemplacyjny. Nie jest klauzurowa, ale modlitwa zajmuje znaczną część dnia sióstr. Siostry wstają również w środku nocy na godzinną adorację.
Patronami wspólnoty są: św. Jan Maria Vianney, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Matka Teresa z Kalkuty oraz św. Jan Paweł II.Działalność:
Działalność zgromadzenia obejmuje apostolat modlitwy w wyżej wymienionych intencjach oraz w intencjach powierzanych siostrom przez ludzi, oraz apostolat czynny. Siostry głoszą rekolekcje i konferencje na temat znaczenia Mszy Świętej, grzechu i sakramentu pojednania, o Matce Bożej i prawdach wiary, starają się wzbudzać miłość do Najświętszego Sakramentu. Odwiedzają osoby starsze w domach opieki organizując dla nich nabożeństwa, adoracje, zachęcając do głębokiego życia modlitewnego i ufnego poddania się Bożej Opatrzności i ofiarowania Bogu swojego cierpienia. Siostry odwiedzają również więźniów, wspomagają ubogich ciepłym posiłkiem, oferują tymczasowy dach nad głową kobietom będącym w potrzebie.

Historia:
Charyzmat wspólnoty zaczął kształtować się w 1989 roku, gdy Mary Joanna Goffena osiedliła się w Newark w stanie Ohio, odpowiadając na wezwanie Pana, aby sprzedać wszystko co ma i pójść za Nim (Mk 10, 21). Przez następne jedenaście lat żyła w milczeniu i samotności w prymitywnej pustelni, bez elektryczności, ani bieżącej wody. Jej dni składały się z modlitwy i ciężkiej pracy ręcznej. Miejscowy biskup wspierał ją w pustelniczym powołaniu, jednak po kilku latach zwrócił się z prośbą, aby przyjęła do siebie kobiety pragnące podzielać jej sposób życia.
Potwierdzenie charyzmatu miłości do Najświętszego Sakramentu rodzącej się wspólnoty Dzieci Maryi założycielka otrzymała pewnego dnia podczas modlitwy. Biskup uznał ten charyzmat i w 2002 roku zatwierdził wspólnotę, Mary Joanna Goffena przyjęła wówczas imię Margaret Mary.
W 2016 roku dom główny został przeniesiony do Norwood w diecezji Cincinnati, gdzie tamtejszy biskup erygował wspólnotę Dzieci Maryi jako publiczne stowarzyszenie wiernych.


Strony www: 
www.childrenofmary.net