8 sierpnia 2017

Pracownicy Królestwa Chrystusowego


Konfraternia Kapłańska Pracowników Królestwa Chrystusowego (CORC)
Priestly Confraternity of Workers of the Kingdom of Christ
Confraternita Sacerdotale degli Operai del Regno di Cristo
Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo
Confraternidade Sacerdotal dos Trabalhadores do Reino de Cristo
Confraternité Sacerdotale des Ouvriers du Royaume du Christ


Data i miejsce założenia:
1963 rok - Meksyk

Założyciel:
ks. Enrique Amezcua MedinaLiczba członków na świecie: 213 (w tym 135 kapłanów)  * dane z 2010 roku
Pracownicy Królestwa Chrystusowego obecni są w krajach: Meksyk, Puerto Rico, Dominikana, USA, Hiszpania, Włochy.
Dom generalny: Meksyk (Corregidora)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana niebieskim pasem.Używana również sutanna biała.


Duchowość:
Powołaniem Pracowników Królestwa Chrystusowego jest jednoczenie się z Jezusem Chrystusem pełniącym wolę Ojca i ofiarującego Siebie oraz w pełnieniu apostolatu. Stała gotowość pełnienia woli Bożej sprawia, że Pracownicy są również w ciągłej gotowości do pełnienia dowolnej posługi powierzonej przez Wikariusza Chrystusa, biskupów lub swoich przełożonych.
Członkowie konfraterni świadomi, że ich życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (Kol 3, 3), oddają pierwszeństwo kontemplacji rzeczy Bożych i ustawicznemu zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie.
Celem wspólnoty jest posługa kapłańska na obszarach misyjnych lub tam, gdzie brakuje kapłanów, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Ważne miejsce zajmuje jedność z Kościołem lokalnym i zależność od biskupa w zakresie posługi apostolskiej. Szczególnym zadaniem Pracowników jest działalność powołaniowa. Mimo iż konfraternia ma charakter klerycki, w jej szeregach mogą być też członkowie bez święceń kapłańskich, którzy ściśle współpracują z kapłanami w apostolstwie.
Pracownicy Królestwa Chrystusowego są stowarzyszeniem życia apostolskiego; zobowiązują się wprawdzie do praktyki rad ewangelicznych, ale nie potwierdzają tego ślubami. Zobowiązanie to wynika również z ducha naśladowania Chrystusa Kapłana i Ofiary. Wspólnota nastawiona jest na apostolat, którego celem jest szerzenie Królestwa Chrystusowego po całej ziemi na chwałę Boga Ojca, a przez to uczynienie wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia, by za ich pośrednictwem poddać cały świat Chrystusowi.
Członkowie konfraterni prowadzą życie wspólnotowe, którego celem jest wzajemne umacnianie się w pełnionej posłudze oraz ochrona celibatu, zwłaszcza w chwilach osamotnienia.


  
Działalność:
Działalnością apostolską wspólnoty jest pełnienie posługi kapłańskiej. Konstytucje nie wyznaczają konkretnych form tej posługi lecz jest ona uzależniona od uznania miejscowego biskupa diecezjalnego. W praktyce jest to przede wszystkim prowadzenie parafii. Niezależnie jednak od rodzaju posługi Pracownicy starają się kształtować w duszach ludzkich głębokie poczucie wiary oraz miłość i szacunek do papieża i biskupów. Ponadto starają się budzić, wspierać i formować nowe powołania do kapłaństwa.


Historia:
Pracownicy Królestwa Chrystusowego to wspólnota założona przez ks. Enrique Amezcua Medina w 1963 roku w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w mieście Meksyk. 
Na kształt konfraterni wpłynęło kilka wydarzeń z życia założyciela. Najbardziej znaczącym była jego Msza Święta prymicyjna. Odczuwana wówczas ogromna wdzięczność za dar kapłaństwa zaowocowała postanowieniem pracy na rzecz powołań kapłańskich, aby i inni mogli cieszyć się tym samym darem.
W duszy ks. Enrique brzmiały słowa Psalmu 115: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego, co dla niego oznaczało: będę odprawiał Mszę Świętą i pracował, by inni doświadczyć tego samego szczęścia.
Innym ważnym wydarzeniem było towarzyszenie biskupowi podczas wizytacji duszpasterskich w południowej części diecezji. Blisko rok tej posługi uświadomił kapłanowi smutną sytuację duchową wielu księży z powodu pracy na odległych placówkach i braku okresowej formacji. Ponadto dostrzegł, jak bardzo diecezja cierpiała na brak kapłanów.


Strony www:
Dom generalny: http://operariosdelreinodecristo.org
Meksyk: http://mexico.operariosdelreinodecristo.org
Hiszpania: http://espana.operariosdelreinodecristo.org

Filmy: