4 listopada 2015

ss. Szpitalne Najświętszego Serca Jezusa


Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Jezusa
Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sacratísimo Corazón de Jesús (Hermanas Hospitalarias Chilenas)
Congregação de Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
Congregation of Sisters Hospitallers of the Sacred Heart of Jesu
Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù
Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus
Kongregation der Hospitalschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu


Data i miejsce założenia:
1903 rok - Chile

Założyciel:
ks. José Agustín Gómez Díaz
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Szpitalne Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Chile
Dom generalny: Chile (San Carlos)


Habit aktualny:

Czarny welon z białą wypustką do świeckiego ubrania: białej bluzki i czarnej spódnicy, na piersi zawieszony krzyż.


Duchowość:
Celem zgromadzenia jest uczczenie Pana Jezusa Chrystusa jako źródła i wzoru miłości oraz niesienie ulgi cierpiącej ludzkości poprzez służbę ubogim na ciele i duszy. Siostry mogą podejmować się różnych prac apostolskich, jeśli tylko są one w służbie ubogim. Wzorują się na postawie miłosiernego Samarytanina, a swoją służbą chcą ukazywać zbawczą miłość Boga.
Źródłem duchowości zgromadzenia jest Najświętsze Serce Jezusa, który wziął na siebie nasze cierpienia i poniósł śmierć za nasze grzechy. Serce Chrystusa, którego miłość jest większa niż śmierć, uczy siostry wzrastać w miłości gotowej poświęcić swoje życie.
Cechą charakterystyczną tej rodziny zakonnej jest życie w małych wspólnotach ożywianych wiarą i dążeniem, by mieć jedno serce i jednego ducha (Dz 4, 32).Działalność:
Apostolstwo sióstr skupia się na prowadzeniu szkół, domów dziecka oraz domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku. Ponadto siostry pracują w szpitalach, więzieniach oraz pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Jezusa założył ks. José Agustín Gómez Díaz w 1903 roku w mieście San Carlos w Chile.
Jako młody człowiek wstąpił do Mercedarianów z zamiarem zostania bratem zakonnym. Tam odkrył powołanie do kapłaństwa; ostatecznie został księdzem diecezjalnym. Swoje życie poświęcił ludziom ubogim i potrzebującym. Pomagał chorym w szpitalach, sierotom, osobom starszym, więźniom, organizował szkoły dla dzieci i młodzieży.
W 1866 roku założył Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych św. Józefa. W 1903 roku powołał do istnienia drugą wspólnotę Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Jezusa, którego pierwszymi członkiniami była grupa zakonnic należąc do pierwszego założonego przez niego zgromadzenia. Obie wspólnoty zakonne stały się przedłużeniem samarytańskiej działalności kapłana, niosąc ulgę cierpiącej ludzkości.

Strony www:
http://hospitalariasdechile.blogspot.com