4 października 2015

Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej


Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej (SOLT)
Society of Our Lady of the Most Holy Trinity
Società di Nostra Signora della Santissima Trinità
Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad
Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade
Société de Notre-Dame de la Très Sainte Trinité
Gesellschaft Unserer Lieben Frau von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit

Stowarzyszenie życia apostolskiego

Data i miejsce założenia:
1958 rok - USA

Założyciel:
o. James Flanagan
Liczba zakonników na świecie: brak danych
Ojcowie i bracia Stowarzyszenia Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej obecni są w krajach: USA, Meksyk, Haiti, Belize, Gwatemala, Wielka Brytania, Ghana, Makau, Filipiny, Papua Nowa Gwinea, Australia.
Dom generalny: USA (Corpus Christi, TX)

Habit aktualny:

Szary habit przepasany czarnym skórzanym paskiem (możliwy też szary pas z materiału), na piersi zawieszony krzyż.

Duchowość:
Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej łączy w sobie różne powołania: kapłanów, diakonów i braci, siostry zakonne oraz świeckich samotnych i żyjących w małżeństwie, którzy stanowią jedną duchową rodzinę i wspólnie pracują w służbie Kościołowi.
Stowarzyszenie istnieje po to, aby oddawać cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, wywyższać majestat i wielkość Boga. Duchowość stowarzyszenia opiera się na Ewangelii i polega na naśladowaniu Pana Jezusa i Maryi. Członkowie starają się wzorować na Maryi w Jej relacjach do osób Trójcy Świętej: ukochanej Córki Ojca, Matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego. 
Jako wierne dzieci Kościoła odznaczają się szczególną miłością do Ojca Świętego, wiernością Magisterium Kościoła i oddaniem Najświętszej Eucharystii. Z posługą idą w miejsca najbardziej potrzebujące pracy apostolskiej, według rozeznania miejscowych biskupów.
Wspólnota nie jest zgromadzeniem zakonnym lecz stowarzyszeniem życia apostolskiego. Członkowie nie składają ślubów zakonnych lecz obietnice.Działalność:
Rodzaj apostolstwa warunkują potrzeby miejsca i wymagania miejscowego biskupa. Aktualnie posługa stowarzyszenia obejmuje pracę w parafiach, edukację religijną, ewangelizację poprzez rozgłośnie radiowe, prowadzenie rekolekcji, pomoc ludziom chorym, ubogim, uzależnionym od narkotyków.Historia:
Założyciel o. James Flanagan natchnienie do założenia stowarzyszenia otrzymał będąc klerykiem w seminarium duchownym. Zauważył, że w świecie wszyscy pracują w zespołach: w edukacji, sporcie, wojsku, brakowało mu jednak wspólnej pracy w Kościele. Stowarzyszenie miało więc skupiać w sobie różne powołania: kapłańskie, braci i sióstr zakonnych oraz świeckich, które wzajemnie uzupełniałyby się, i którzy wspólnie podejmowaliby się zadań apostolskich dla dobra Kościoła.
Taka wspólnota mogłaby zaistnieć tylko dzięki łasce Bożej, a że pełną łaski była jedynie Matka Boża, stała się więc wzorem dla członków stowarzyszenia. Założyciel chciał znaleźć taki sposób życia, który zgodny byłby z przykładem Jej życia, wiary i miłości.


Po swoich święceniach kapłańskich w 1952 roku o. Flanagan starał się o pozwolenie na założenie stowarzyszenia. Otrzymał je pięć lat później, jednocześnie został zaproszony do diecezji Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, by rozpocząć dzieło. W 1958 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie erygowane przez władze kościelne.
Dziś wspólnota jest stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie diecezjalnym. Wspólne apostolstwo różnych stanów życia stało się cechą wyróżniającą stowarzyszenie, choć nie wszędzie udaje się to zastosować, gdyż jest to determinowane przez potrzeby apostolskie w danym miejscu.


Strony www:
www.solt.net