17 sierpnia 2015

ss. Matki Bożej Dobrej Rady z Chicoutimi


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Dobrej Rady z Chicoutimi (NDBC)
Congregation of the Sisters of Our Lady of Good Counsel of Chicoutimi
Congregazione delle Suore di Nostra Signora del Buon Consiglio di Chicoutimi
Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Buen Consejo de Chicoutimi
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho de Chicoutimi
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi
Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau vom Guten Rat von Chicoutimi


Data i miejsce założenia:
1894 rok - Kanada

Założyciele:
bp Michel-Thomas Labrecque
m. Marie du Bon-Conseil - Françoise SimardLiczba sióstr na świecie: ok. 170 * dane z 2012 roku
Siostry Matki Bożej Dobrej Rady z Chicoutimi obecne są w krajach: Kanada, Chile, Rwanda.
Dom generalny: Kanada (Chicoutimi)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. 
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.

Siostry w Rwandzie


Habit historyczny:


Czarny habit ze szkaplerzem, czarny welon.


Na misjach habit i welon biały.


Duchowość:
Pierwotna duchowość Sióstr Matki Bożej Dobrej Rady z Chicoutimi zakłada naśladowanie Pana Jezusa, w którym za przykładem założycieli, siostry widzą swojego Mistrza. Motto zgromadzenia: On jest Mistrzem ma prowadzić zakonnice we wszystkich działaniach i czynach. Ponieważ On jest Mistrzem, siostry chcą zgadzać się z Jego pragnieniami i słuchać Jego żądań.
Zgromadzenie otacza czcią Matkę Bożą Dobrej Rady, którą założyciel nazywał Dziewicą Mądrości wierząc, że pomaga Ona podejmować dobre decyzje.
Ważną częścią duchowości wspólnoty są nauki św. Franciszka Salezego. Siostry na co dzień starają się praktykować tzw. małe cnoty św. Franciszka Salezego, m.in. pokorę i cichość, roztropność i prostotę, ducha wiary i zaufania Bogu, radość, wierność w małych rzeczach.
Ponadto duchowość sióstr odznacza się aktywnym poszukiwaniem woli Bożej oraz intensywnym życiem wewnętrznym karmionym Słowem Bożym i Eucharystią.

Działalność:
Początkowo zgromadzenie poświęcone było nauczaniu dzieci i młodzieży, co też czyniło w licznych szkołach parafialnych. Założyciel polecił siostrom także szerzyć nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady. Po Soborze Watykańskim II siostry w znacznym stopniu odeszły od pierwotnego przeznaczenia angażując się w pracę socjalną, katechizację, duszpasterstwo diecezjalne i parafialne, choć nadal współpracują w dziedzinie edukacji. W Rwandzie wciąż poświęcają się nauczaniu w szkołach, katechizują, pomagają rodzinom, służą w obozach dla uchodźców.

Historia:
Michel-Thomas Labrecque, biskup diecezji Chicoutimi w Kanadzie, już od pierwszych dni po objęciu diecezji w 1892 roku postanowił założyć wspólnotę zakonną poświęconą nauczaniu dzieci w szkołach parafialnych jego diecezji. Cel ten zrealizował już w 1894 roku, powołując do istnienia w Chicoutimi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Dobrej Rady.
Z prośbą o pomoc zwrócił się do Françoise Simard, pobożnej kobiety, która pracowała na plebani, była także nauczycielką, a która od dawna czuła powołanie do życia zakonnego. Dwukrotnie wstępowała do różnych zgromadzeń lecz z powodu zdrowia była zmuszona je opuścić. Françoise zgodziła się przyjąć propozycję biskupa. Miesiąc po zainicjowaniu nowego zgromadzenia wraz z towarzyszką przyjęła habit zakonny oraz nowe imię zakonne Marie du Bon-Conseil. W 1899 złożyła śluby wieczyste; wspólnota liczyła już wtedy 22 siostry. 


Bp Labrecque poświęcił zgromadzenie Matce Bożej Dobrej Rady. Miał do Niej wielkie nabożeństwo już od czasów seminaryjnych. Maryja w tym tytule była także bliska m. Marie. Gdy ta rozeznawała swoje powołanie zakonne, jeden z kapłanów zachęcił ją, aby z ufnością modliła się właśnie do Matki Bożej Dobrej Rady, co też gorliwie czyniła.
Młode zgromadzenie szybko rozwinęło swoją działalność obejmując swoją posługą większość szkół parafialnych w diecezji, szczególnie na obszarach biednych. Siostry zorganizowały też szkoły dla dzieci Indian żyjących w rezerwatach. W 1937 roku grupa sióstr wyjechała na misje do Ugandy. Tamtejsze siostry usamodzielniły się w 1957 roku jako Siostry Matki Bożej Dobrej Rady z Mbarara.
Na fali posoborowych zmian zgromadzenie zmodernizowało się, zmieniając także w dużym stopniu rodzaj działalności apostolskiej. Od tego czasu Siostry Matki Bożej Dobrej Rady z Chicoutimi doświadczają kryzysu powołań. Jedyne nieliczne kandydatki pochodzą z Rwandy, gdzie jest obecnie 36 sióstr. Ponadto w Chile posługują 2 siostry, pozostałych blisko 130 starszych już wiekiem sióstr przebywa w Kanadzie.

Dom generalny:
Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi
700, rue Racine Est
Saguenay (Chicoutimi)
Québec, Canada G7H 1V2
tel.: 418-543-4861
email: sec-gen@sndbc.qc.ca


.