15 stycznia 2014

Misjonarki Miłosierdzia Najświętszego Serca Jezusa


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłosierdzia Najświętszego Serca Jezusa
*Congregación de Hermanas Misioneras de la Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús
*Congregazione delle Suore Missionarie della Misericordia del Sacro Cuore di Gesù
*Congregação das Irmãs Missionárias da Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus
*Congregation of the Missionary Sisters of Mercy of the Sacred Heart of Jesus
*Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus


Data i miejsce założenia:
1995 rok - Meksyk

Założycielka:
m. María Clara Mota CancinoLiczby: brak danych
Misjonarki Miłosierdzia Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Meksyk, Kostaryka, Peru, USA.
Dom generalny: Meksyk (Hidalgo del Parral)


Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi zawieszony: profeski wieczyste – krzyżyk, profeski czasowe – medalik.

Na co dzień możliwy habit i welon białe.


Duchowość:
Podstawą i źródłem duchowości zgromadzenia są słowa Pana Jezusa z Ewangelii: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36). Dlatego siostry wpatrzone w miłosierne Serce Jezusa podejmują się dzieł miłosierdzia dla dobra biednych i opuszczonych oraz głoszenia Dobrej Nowiny.
Te konkretne zadania apostolskie, których podejmuje się zgromadzenie również wyznaczone są słowami Ewangelii: Posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę (Łk 4, 18); Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15) oraz Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje (Mk 9, 37).
Aby żyć charyzmatem zgromadzenia siostry kultywują ducha modlitwy, medytują nad słowami Pisma Świętego, a zwłaszcza Ośmiu Błogosławieństw i Dziejów Apostolskich, wzmacniają ducha sakramentami, szczególnie Eucharystią i Spowiedzią Świętą, pielęgnują miłość do Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, starają się rozsiewać pokój i sprawiedliwości między ludźmi oraz wiernie przestrzegają dyrektyw Magisterium Kościoła.Działalność:
Apostolstwem Misjonarek Miłosierdzia jest katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz misje w miejscach, gdzie dotychczasowa obecność Kościoła jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Ponadto siostry prowadzą dzieła miłosierdzia, zwłaszcza wobec opuszczonych. Są to: domy dziecka dla sierot, dla dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, czy będących ofiarami nadużyć, domy dla osób starszych bez środków do życia. Prowadzą także warsztaty uczące różnych umiejętności życiowych.


Historia:
Zgromadzenie Misjonarek Miłosierdzia Najświętszego Serca Jezusa założyła m. María Clara Mota Cancino w 1995 roku w Meksyku. Inspiracją do tego kroku była dostrzegana przez założycielkę sytuacja nędzy, samotności i bezradności wielu żyjących wokół, której chciała zaradzić.
Pierwszy dom wspólnoty powstał w miejscowości Hidalgo del Parral, gdzie m. María Clara zamieszkała wraz z dwoma towarzyszkami. Obecnie Misjonarki Miłosierdzia są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.misionerasdelamisericordia.com