21 stycznia 2014

Słudzy Jezusa i Maryi


Zgromadzenie Sług Jezusa i Maryi
Congregatio Servorum Jesu et Mariae
Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie
Congregazione dei Servi di Gesù e Maria
Congregation of the Servants of Jesus and Mary
Congregación de los Siervos de Jesús y María
Congregação dos Servos de Jesus e Maria
Kongregation der Diener Jesu und Mariens

Zgromadzenie składa się z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1948 rok - Francja

Założyciel:
o. Jean-Edouard Lamy OSFSLiczby: 29 braci na świecie  * dane z 2013 roku
Słudzy Jezusa i Maryi obecni są w krajach: Francja, Argentyna.
Dom generalny: Francja (Chiry-Ourscamp)


Habit aktualny:

Brązowy habit ze szkaplerzem z kapturem przepasane skórzanym paskiem, przy boku różaniec.


Duchowość:
Zgromadzenie odwołuje się do duchowości dwóch świętych: Bernarda z Clairvaux i Franciszka Salezego. Od św. Bernarda zakonnicy uczą się umiłowania prostoty i pokory, jednomyślności serc oraz tego, jak usunąć wszystko co oddala od Boga. Od św. Franciszka uczą się poddania woli Bożej, którą odnajdują w Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, natchnieniach Ducha Świętego i okolicznościach życia codziennego.
Szczególną cechą zgromadzenia jest głęboka miłość do Najświętszej Maryi Panny Ucieczki Grzeszników, której miłosierdzie bracia chcą ukazywać innym ludziom. Jej Niepokalanemu Sercu poświęcone jest całe zgromadzenie.
nowicjusze
Oprócz Maryi wzór swojego powołania zakonnicy odnajdują w św. Józefie i św. Janie Ewangeliście - pierwszy w ukrytym życiu, drugi w życiu apostolskim. Słudzy chcą połączyć oba te przykłady: za św. Józefem żyć w bliskości z Chrystusem, a następnie przekazywać go światu jak św. Jan.
Słudzy Jezusa i Maryi są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Na modlitwie spędzają dużo czasu w ciągu dnia. Podstawowym celem życia braci jest uwielbienie majestatu Boga, przede wszystkim poprzez kult liturgiczny: Mszę Świętą i Liturgię Godzin. Liturgia zwłaszcza Mszy Świętej sprawowana jest z dużą starannością, z dbałością o piękno śpiewu, szlachetności obrzędów, godność postawy ciała oraz wiernym przestrzeganiu norm liturgicznych przepisanych przez Kościół. Ważne miejsce w życiu modlitewnym zajmuje także adoracja Najświętszego Sakramentu, Lectio Divina oraz Różaniec.
W swoich wspólnotach bracia dążą do tego, aby jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich (Dz 4. 32). Wzajemna miłość braterska wyraża się w przebaczeniu i braterskim upomnieniu, wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań apostolskich. W zgromadzeniu kładzie się duży nacisk na wierność papieżowi i biskupom.Działalność:
Działalność apostolska adresowana jest głównie do młodzieży, by przez różne formy takie jak nauczanie katechizmu, rekolekcje, obozy, grupy modlitewne, duszpasterstwa młodzieżowe i akademickie, pielgrzymki pomagać jej wzrastać w wierze.
Domy zgromadzenia to miejsca, gdzie ludzie indywidualnie lub grupowo mogą poświęcić trochę czasu sprawom swej duszy. Zakonnicy oferują kierownictwo duchowe, formację religijną, możliwość skorzystania z sakramentów, zgłębiania Pisma Świętego.


Historia:
Założycielem zgromadzenia Sług Jezusa i Maryi jest francuski kapłan ze zgromadzenia Oblatów św. Franciszka Salezego o. Jean-Edouard Lamy - mistyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku, któremu objawiała się Matka Boża, ukazując m.in. okropieństwa nadchodzącej I Wojny Światowej i grzechy będące przyczyną jej wybuchu oraz religijną pustkę przyszłych czasów, w którą popadnie wiele krajów: braku kościołów, opustoszałych klasztorów, porzucenia "dawnych świętości"; potępiła także rosnący w siłę w owych czasach modernizm, zapowiedziała również odrodzenie Kościoła i świata, które nadejdzie przez kult maryjny.
W 1909 roku w czasie jednej z wizji Maryja przekazała mu swoją wolę odnośnie założenia wspólnoty zakonnej poświęconej kultowi liturgicznemu i apostolstwu. Owe czasy we Francji to okres usuwania Kościoła ze szkolnictwa przez władze świeckie, dlatego o. Lamy chciał, aby apostolstwo nowego zgromadzenia skierowane było przede wszystkim do młodzieży. 
Zgromadzenie powstało dopiero w 1930 roku, gdy o. Lamy był już starszym człowiekiem. Jednak grupa pierwszych kandydatów okazała się ludźmi nieodpowiednimi do życia w zakonie i w następnym roku wspólnota została rozwiązana. Kilka miesięcy później kapłan zmarł.
Charyzmat o. Lamy został ponownie podjęty w 1941 roku, gdy grupa młodych ludzi rozpoczęła formację zakonną pod kierownictwem ojców cystersów w opactwie Ourscamp. Nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym w 1948 roku przez ordynariusza diecezji Beauvais.  
Kolejne trudności sprawiły, że wspólnota w latach 1960-tych liczyła zaledwie 5 członków. Liczba zakonników zaczęła wzrastać z początkiem lat 1970-tych wraz z narastającym posoborowym zamieszaniem i szerzącym się w Kościele na wielu polach duchem modernizmu wypaczającym postanowienia soborowe. W przeciwieństwie do większości francuskich zgromadzeń, które dokonały nierzadko daleko idącej modernizacji, Słudzy Jezusa i Maryi zachowali tradycyjne elementy życia zakonnego, co zaczęło przyciągać nowe powołania, podczas gdy tamte, zaczęły borykać się z brakiem nowych kandydatów. 
.

Strony www:
www.serviteurs.org