25 stycznia 2014

Franciszkanki z Gandawy


Siostry Franciszkanki z Gandawy
Zusters Franciscanessen van Gent (Crombeen)
Hermanas Franciscanas de Gante
Irmãs Franciscanas de Gante
Suore Francescane di Gand
Franciscan Sisters of Ghent
Sœurs Franciscaines de Gand
Franziskanerinnen von Gent

Data i miejsce założenia:
1715 rok - Belgia

Założycielka:
Joanna Theresia Crombeen

Liczby: brak danych
Franciszkanki z Gandawy obecne są w krajach: Belgia, Argentyna, Chile.
Dom generalny: brak danych


Habit aktualny:


Strój świecki z czarnym welonem lub bez welonu.


Habit historyczny:------------------------------------------

Franciszkanki z Gandawy w 1954 roku


Charyzmat:
Powołaniem Franciszkanek z Gandawy jest edukacja i nauczanie wiary ubogich dzieci w miłości, ubóstwie i franciszkańskiej radości. Patronami zgromadzenia są. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty a Paulo.
Przez dziesięciolecia siostry prowadziły szkoły, internaty, domy dla osieroconych dzieci, włączały się w edukację kobiet i pracę charytatywna wśród ubogich. Dziś nadal zgromadzenie podejmuje się tych zadań, jednak już w mniejszym zakresie ze względu na kryzys powołań, który dotknął wspólnotę.

Historia:
Zgromadzenie powstało z inicjatywy tercjarki franciszkańskiej Joanny Theresi Crombeen, która od najmłodszych lat postanowiła poświęcić się Bogu w życiu samotnym, służąc ubogim mieszkańcom Gandawy, swojego rodzinnego miasta.
Z biegiem lat dojrzewało w niej pragnienie, by wraz z kilkoma innymi tercjarkami poświęcić się edukacji ubogich dzieci. W 1715 roku założyła Stowarzyszenie Córek Duchowych, którego członkinie miały prowadzić żarliwe życie duchowe wzmacniane rekolekcjami oraz oddawać się pobożnym dziełom, zwłaszcza edukacji dzieci. W tym roku Joanna otworzyła szkołę dla ubogich dziewcząt, dzieląc się swoimi dobrami materialnymi z biednymi.
.
Stowarzyszenie nie było zgromadzeniem zakonnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Choć jego członkinie prowadziły życie podobne do zakonnego, jednak pozostawały franciszkańskimi tercjarkami, zarówno towarzyszki Joanny, jak i te żyjące w późniejszych dziesięcioleciach. Dopiero w 1831 roku członkinie zwróciły się do biskupa Gandawy z prośbą o przekształcenie stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne. Siostry złożyły śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i przyjęły nazwę Sióstr św. Wincentego a Paulo. Jednak to rok 1715 uważany jest za datę założenia, a Joanna Crombeen za założycielkę, gdyż to jej charyzmat siostry kontynuują do dziś.
W 1883 roku zgromadzenie zmieniło nazwę na Franciszkanki z Gandawy. W 1893 roku powstał pierwszy dom poza Belgią; grupa sióstr wyjechała do Argentyny, aby pracować wśród belgijskich emigrantów i miejscowej ludności. Zgromadzenie w 1930 roku liczyło 520 sióstr na świecie, w tym 60 w Argentynie.

Adres domu prowincjalnego w Belgii:
Franciscanessen Gent-Crombeen
Kasteellaan 5, 9921 Vinderhoute (België)
Telefoon: 09 2262749
e-mail: zrs.crombeen@telenet.be