1 lutego 2014

Franciszkanki Misjonarki Ochotniczki Ubogich


Instytut Franciszkanek Misjonarek Ochotniczek Ubogich
Istituto Francescane Missionarie Volontarie dei Poveri
Instituto de las Franciscanas Misioneras Voluntarias de los Pobres
Institute of the Franciscan Missionary Sisters Volunteers of Poor


Data i miejsce założenia:
1986 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Alfredo VolpettiLiczby: brak danych
Franciszkanki Misjonarki Ochotniczki Ubogich obecne są w krajach: Włochy, Meksyk.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Biała bluzka, granatowa kamizelka i spódnica, na głowie granatowy prosty welon bez białej wypustki, na piersi franciszkański krzyż.
W Meksyku na co dzień możliwy strój bez welonu.
W białych welonach nowicjuszki.


Duchowość:
Podążając śladami św. Franciszka z Asyżu siostry oddają swoje życie jako całkowity dar z siebie, aby poprzez wierność Kościołowi i papieżowi oraz bezinteresowną służbę ludziom ubogim, mogło przyjść na ziemię Boże Królestwo.
Sposób życia sióstr cechuje franciszkańskie ubóstwo, pokora, umniejszenie, ewangeliczne braterstwo i asceza. Idąc za wskazaniami swojego założyciela siostry starają się nieść współczucie i miłość Boga, tym którzy jej nie doświadczyli przede wszystkim czynem, a nie słowami. Dlatego cechą zgromadzenia jest wrażliwość na duchowe i materialne ubóstwo obecne w różnych formach. Ubodzy postrzegani są jako żyjące członki Ciała Chrystusowego, którzy także otrzymali od Pana godność dzieci Bożych.
Ducha zgromadzenia streszczają słowa Pisma Świętego: A zatem proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rz 12, 1) oraz: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J, 13, 35).
W centrum życia modlitewnego znajduje się codzienna Eucharystia, ponadto praktyka Lectio Divina, adoracja eucharystyczna, modlitwa za Ojca Świętego, kapłanów i o powołania. Oprócz św. Franciszka wzorem życia i patronką jest Matka Boża Królowa Apostołów.


Działalność:
Pierwszą formą działalności apostolskiej zgromadzenia, a czasami jedyną możliwą, jest świadectwo życia braterskiego, modlitwa i ofiara jego członkiń. Ponadto siostry angażują się w pomoc ubogim i potrzebującym: dzieciom, ludziom starszym, kapłanom. Siostry pracują także jako pielęgniarki wśród chorych, nauczycielki, posługują w instytucjach kościelnych.


Historia:
Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Ochotniczek Ubogich zostało założone przez ks. Alfredo Volpetti w 1986 roku uzyskując w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych. Dom macierzysty powstał w Rzymie. Od 2007 roku jest wspólnotą na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.missionarievolontarie.com