25 listopada 2017

ss. św. Anny z Bangalore


Zgromadzenie Sióstr św. Anny z Bangalore (SAB)
Congregation of the Sisters of St. Anne, Bangalore
Congregazione delle Suore di Sant'Anna di Bangalore
Congregación de las Hermanas de Santa Ana de Bangalore
Congregação das Irmãs de Santa Ana de Bangalore
Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne de Bangalore
Kongregation der Schwestern der Hl. Anna von Bangalore

Data i miejsce założenia:
1857 rok - Indie

Założyciel:
bp Etienne Louis Charbonnaux MEPLiczba sióstr na świecie: 725 (w tym 27 nowicjuszek, 48 postulantek)
Siostry św. Anny z Bangalore obecne są w krajach: Indie, Niemcy.
Dom generalny: Indie (Bangalore)


Habit aktualny:

Biały habit, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.


-----------------------------------

W Niemczech habit w kolorze czarnym.Habit historyczny:---------------------------------------------
Duchowość:
Charyzmatem Sióstr św. Anny z Bangalore jest ewangelizacja poprzez miłującą służbę. Ducha zgromadzenia streszcza jego hasło, którym jest: Miłość i służba. Chodzi więc o to, aby ofiarowywać Trójcy Przenajświętszej wszystkich ludzi poprzez pełną miłości i oddania służbę.
Duchowość wspólnoty skupia się wokół adoracji eucharystycznej. Siostry wpatrują się także w Krzyż Jezusa Chrystusa od którego uczą się miłości, cierpienia i poświęcenia. Z kolei obraz Zmartwychwstałego Pana inspiruje je do tego, aby były światłością świata i solą ziemi przez swoje chrześcijańskie życie.
Zgromadzenie realizuje swój charyzmat głównie poprzez edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Zakonnice starają się przekazywać jej wartości Ewangelii i dzielić się miłością Jezusa Chrystusa. Patronką wspólnoty jest św. Anna – matka i wychowawczyni Najświętszej Maryi Panny, Matki Syna Bożego.

Działalność:
Siostry prowadzą liczne szkoły od podstawowych, poprzez średnie, aż po szkoły wyższe. Ponadto prowadzą ośrodki zdrowia, w których pomagają ludziom chorym, troską obejmują też potrzebujących w ośrodkach pracy socjalnej. Włączają się również w działalność duszpasterską Kościoła.

Historia:
Założycielem zgromadzenia był bp Etienne Louis Charbonnaux MEP, francuski misjonarz i pierwszy wikariusz apostolski ówczesnej misji Mysore w Inidach. Cechował się wielką gorliwością i entuzjazmem dla Chrystusa i pracy ewangelizacyjnej.
Zdając sobie sprawę ze znaczenia katolickiej edukacji i nauczania moralnego, zwłaszcza dzieci, zaprosił w 1854 roku Siostry Dobrego Pasterza z Francji, aby objęły katolickie szkoły i domy dziecka w Bangalore. Francuskie zakonnice chętnie przybyły, ale nie potrafiły opanować lokalnego języka. Zrodziło to w duszy biskupa myśl, aby założyć rodzime indyjskie zgromadzenie. Wspólnota powierzona opiece św. Anny, narodziła się w 1857 roku.
Było to pierwsze takie zgromadzenie założone w Bangalore, poświęcone katolickiemu wychowaniu i moralnemu nauczaniu, szczególnie biednych dzieci i młodzieży. Siostry podjęły się nauczania i katechizacji w szkołach i domach dziecka przyjmując to za główny apostolat.
Aby miejscowe kandydatki wdrożyć w dyscyplinę zakonną, młoda wspólnota została oddana pod opiekę i kierownictwo Sióstr Dobrego Pasterza. Dopiero ponad 100 lat później, w 1959 roku, Zgromadzenie Sióstr św. Anny w Bangalore stało się w pełni samodzielną wspólnotą.Strony www:
Indie – prow. Matki Bożej Miłosierdzia: www.ourladyofmercyprovince.org