5 listopada 2017

Córki Najświętszego Serca Maryi


Zgromadzenie Córek Najświętszego Serca Maryi (FSCM)
Congregation of the Daughters of the Sacred Heart of Mary
Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Maria
Congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de María
Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria
Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie
Kongregation der Töchter des Heiligen Herzens Mariens


Data i miejsce założenia:
1858 rok - Senegal

Założyciel:
bp Aloyse Kobès CSSpLiczba sióstr na świecie: 270  * dane z 2015 roku
Córki Najświętszego Serca Maryi obecne są w krajach: Senegal, Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Czad, Niger. RŚA, Francja.
Dom generalny: Senegal (Dakar)

Habit aktualny:

Biały habit, na głowie biały welon, na piersi zawieszony na niebieskim sznurku krzyżyk z sercem pośrodku.

Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia polega na ewangelizacji czarnych ludzi, a zwłaszcza kobiet, w oparciu o miłość Bożą, ducha wiary, modlitwy i poświęcenia, pokutę i dzieła miłosierdzia wobec duszy i ciała.
Zgromadzenie ma duchowość maryjną. Dla sióstr Matka Boża jest wzorem życia wewnętrznego, czyli pokornym, hojnym i całkowitym darem dla Pana. Kształtują je na wzór Serca Maryi przepełnionego miłością, czułością i miłosierdziem. Starają się akcentować miłość w życiu wspólnotowym oraz uosabiać dyspozycyjność Maryi wobec powierzonych obowiązków i w codziennym życiu. Hasło wspólnoty brzmi: Wszystko dla Jezusa przez Najświętsze Serce Maryi.
Pierwszy obszar apostolatu zgromadzenia jest duchowy, ponieważ najważniejszą czynnością Córek Najświętszego Serca Maryi jest modlitwa. To życie modlitewne jest źródłem, z którego czerpią apostolską siłę, żywotność i apostolską skuteczność, dlatego siostry z uwagą dbają o chwilę przeznaczone na modlitwę. Modlitwa jest autentyczna tylko wtedy, gdy prowadzi do codziennego nawrócenia.
Drugi obszar apostolatu to wypełnianie każdego dnia konkretnych wymagań miłości, czyli uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała, które podaje katechizm wiary katolickiej. Charyzmat zgromadzenia wzywa więc siostry do zaangażowania się we wszystko, co prowadzi do Boga oraz ma na celu troskę o zachowanie godności ludzkiej.


Działalność:
Działalność Córek Najświętszego Serca Maryi to katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych, duszpasterstwo młodzieżowe, odwiedzanie więźniów, troska o kobiety poprzez prowadzenie dla nich kursów zawodowych, szkoleń w zakresie prac domowych oraz prowadzenie dla nich internatów. Siostry angażują się też w edukację i wychowanie w przedszkolach, szkołach i domach dziecka, opiekują się chorymi w szpitalach, prowadzą apteki, posługują w instytucjach kościelnych: kuriach biskupich i seminariach.Historia:
Zgromadzenie powstało w Dakarze w Senegalu w 1858 roku. Założył je francuski misjonarz bp Aloyse Kobès CSSp, pierwszy wikariusz apostolski Senegambii.
Był pasterzem bardzo zaangażowany w sprawy rodzimej ludności afrykańskiej. Zdając sobie sprawę z trudności dla europejskich misjonarzy wynikających z klimatu, nieznajomości miejscowego języka i zwyczajów, a także trudnej sytuacji czarnoskórej ludności: braku wykształcenia dzieci, zwłaszcza osieroconych oraz niepewnych warunków kobiet postanowił założyć zgromadzenie zakonne złożone z miejscowych kobiet. Uważał, że tylko zakonnice afrykańskie, znające języki i obyczaje kraju są w stanie zyskać zaufanie tubylców i skutecznie ich ewangelizować: katechizować, opiekować się chorymi, zapewnić kobietom rozwój; wierzył, że Afryka może być nawrócona tylko przez jej własne dzieci. Pierwsze zakonnice stały się więc cennymi współpracowniczkami kapłanów w misjach katolickich.
Do pomocy w realizacji swoich zamiarów założyciel zaangażował misjonarkę pracującą w Senegalu s. Rosalie Chapellain ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny, która zajęła się formacją przyszłych zakonnic i kierownictwem wspólnoty. Siostry Józefitki pełniły to zadanie aż do połowy XX wieku, kiedy rolę tą Córki Najświętszego Serca Maryi przejęły we własne ręce.


Strony www:
www.saintcoeurdemarie.org