3 lipca 2015

Franciszkanki Wynagrodzicielki Jezusa-Hostii


Franciszkanki Wynagrodzicielki Jezusa-Hostii
Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie
Franciscan Sisters of Reparation of Jesus the Host
Franciscanas Reparadoras de Jesús-Hostia
Francescane Riparatrici di Gesù-Ostia


Data i miejsce założenia:
1894 rok - Francja

Założyciele:
ks. Louis Le Roux de Bretagne
m. Sainte Claire de la Vallée PoussinLiczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki Wynagrodzicielki Jezusa-Hostii obecne są w krajach: Francja.
Dom generalny: Francja (Paryż)


Habit aktualny:

Beżowy habit przepasany białym sznurem, beżowy szkaplerz z beżowym kołnierzykiem, na głowie szary welon, na piersi zawieszony krzyż, przy boku koronka franciszkańska.Habit historyczny:
Duchowość:
Franciszkanki Wynagrodzicielki Jezusa-Hostii są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym z naciskiem na kontemplację. Siostry prowadzą życie adoracji i wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata.
To wynagrodzenie realizowane jest na dwa sposoby: poprzez kult Boga, oddawanie Mu chwały modlitwą, zwłaszcza Liturgią Godzin i adoracją Najświętszego Sakramentu, oraz przez ewangelizację i wychowanie w wierze dzieci i młodzieży, które pozwoli im pokochać Boga i odnaleźć w Nim źródło Zbawienia.
Siostry mają świadomość, że jedynym Wynagrodzicielem jest Jezus Chrystus, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przynosi zbawienie całej ludzkości. Czują jednak wezwanie do włączenia się w Jego dzieło przez ofiarę swojego życia. Widząc, że Bóg nie jest kochany i że zło może być naprawione tylko przez miłość, chcą swoją żarliwą miłością i hojnością ofiar pocieszyć Serce Jezusa. Starają się być z Nim tak zjednoczone, aby móc powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20).
Franciszkanki codziennie uczestniczą w Ofierze Mszy Świętej, odmawiają jutrznię, modlitwę południową, nieszpory oraz kompletę, praktykują godzinę czytań, szczególne miejsce zajmuje całodzienna wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu, a której każda siostra poświęca przynajmniej jedną godzinę dziennie. W Najświętszym Sakramencie siostry kontemplują całkowity dar Chrystusa, dany ludziom przez Ojca z miłości do grzeszników.
Zgromadzenie należy do rodziny franciszkańskiej i żyje według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu. Siostry cechują się więc ewangeliczną radością, duchem nawrócenia, uwielbienia i dziękczynienia, oddania Kościołowi, praktykują ubóstwo, podkreślają wartość pracy. Życie franciszkańskie to życie wspólnotowe, które jednoczone jest przez modlitwę wspólnotową, szczególnie Eucharystię. Siostry także razem pracują i wypoczywają. Prowadzą siostrzane życie w duchu prawdziwie rodzinnym.Działalność:
Apostolstwo sióstr Franciszkanek Wynagrodzicielek Jezusa-Hostii obejmuje katechizację, przygotowanie do przyjęcia Chrztu i Pierwszej Komunii Świętej, prowadzenie grup młodzieżowych, burs dla uczennic, studentek i młodzieży pracującej, pomoc dziewczętom w rozeznawaniu powołania. Siostry prowadzą dom rekolekcyjno-wypoczynkowy, gdzie oprócz rekolekcji i dni skupienia organizują obozy letnie i zimowe. W swoich klasztorach dla dzieci i młodzieży zapewniają również możliwość spędzenia czasu wolnego w duchu chrześcijańskim. Ponadto w każdym domu zgromadzenia można włączyć się we wspólną modlitwę Liturgią Godzin oraz adorację Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w kaplicach klasztornych przez cały dzień.


Historia:
W życiu kapłańskim założyciela zgromadzenia ks. Louis’a Le Roux de Bretagne dominowało pragnienie wynagradzania Bogu za brak miłości. Cierpiał widząc miłość Bożą lekceważoną i odrzucaną przez ludzi. Jego kapłaństwo było silnie nacechowane gorliwością o zbawienie dusz.
Ideę adoracji wynagradzającej szerzył m.in. wśród tercjarek, nad którymi sprawował duchową opiekę. W niektórych kobietach dojrzewało pragnienie poświęcenia się wynagradzaniu w życiu zakonnym. Jedną z nich była jego penitentka i przełożona tercjarek m. Sainte Claire de la Vallée Poussin. W 1894 roku zgodziła się wziąć odpowiedzialność za nowe zgromadzenie, zostając jego współzałożycielką. Dom macierzysty Franciszkanek Wynagrodzicielek Jezusa-Hostii powstał w Paryżu.

Strony www:
http://franciscainesreparatrices.fr

Filmy: