10 lipca 2015

ss. Maryi


Siostry Maryi (SM)
Sisters of Mary
Suore di Maria
Hermanas de María
Irmãs de Maria
Sœurs de Marie
Marienschwestern


Data i miejsce założenia:
1964 rok – Korea Płd.

Założyciel:
ks. Aloysius SchwartzLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Maryi obecne są w krajach: Korea Płd., Filipiny, Meksyk, Honduras, Gwatemala, Brazylia.
Dom generalny: Filipiny (Biga, Silang)


Habit aktualny:

Jasno-szary habit, na głowie ciemno-szary welon z biała wypustką, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk.
Na Filipinach habit i welon biały.Duchowość:
Zgromadzenie zostało założone, aby służyć najbiedniejszym z biednych w duchu Ewangelii. Oprócz trzech zwykłych ślubów zakonnych siostry składają czwarty: służby ubogim. Starają się naśladować Chrystusa w gorliwiej modlitwie i głoszeniu Królestwa Bożego poprzez czynienie dobra ludziom ubogim.
Styl życia zgromadzenia to kontemplacja w działaniu – polega to na jednoczeniu powołania ewangelicznych niewiast z Betanii: Marii i Marty. Aktywność apostolska jest równoważona przez przynajmniej trzy godziny codziennej modlitwy i kontemplacji, wśród których jest czytanie i medytacja nad Słowem Bożym, natomiast sercem życia duchowego jest Eucharystia. Siostry starają się służyć Bogu z radością.
Centralne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje jego patronka Maryja Dziewica, która objawiając się w Banneux powiedziała: Jestem Matką Bożą Ubogich (...) Przychodzę, aby ulżyć w cierpieniu. Przesłanie to wypełnia całe życie sióstr. Same będąc ubogimi w oczach świata, poświęcają swoje życie biednym oraz potrzebującym.Działalność:
Duża część działalności zgromadzenia polega na prowadzeniu ośrodków edukacyjnych dla biednych lub opuszczonych dzieci i młodzieży, gdzie oprócz nauki otrzymują wyżywienie, ubranie, możliwość zamieszkania oraz pomoc w znalezieniu pracy po zakończeniu edukacji. Siostry prowadzą również przedszkole, domy samotnej matki, szpitale dla ubogich, w których zapewniają opiekę medyczną i leki całkowicie za darmo, domy dla ludzi bezdomnych, opiekują się niepełnosprawnymi.Historia:
Ks. Aloysius Schwartz urodził się w Stanach Zjednoczonych, tam został kapłanem diecezjalnym. Jeszcze w czasie studiów teologicznych, które odbywał w Belgii odwiedził Banneux, gdzie w 1933 roku Maryja objawiła się 12-letniej dziewczynce Mariette Beco, jako Matka Boża Ubogich. Od tego czasu postanowił poświęcić swoje kapłaństwo służbie ubogim.
W 1957 roku wyjechał na misje do Busan w Korei Płd., aby pomagać pogrążonym w biedzie mieszkańcom zniszczonego przez wojnę kraju. Tam w 1964 roku założył żeńskie zgromadzenie zakonne Sióstr Maryi, a w 1981 roku wspólnotę męską Braci Chrystusa.
Jako założyciel dał doskonały przykład prawdziwej służby ubogim, która pochodziła z niezachwianej wiary i miłości do Boga obecnego w Eucharystii, w Piśmie Świętym oraz w osobach ubogich. Dla nich otwierał szkoły, szpitale, schroniska, spieszył z pomocą niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, żebrakom, zbierał fundusze w Ameryce, narażając się na krytykę i wiele upokorzeń.
Dziś Siostry Maryi kontynuują działalność swojego założyciela, ciesząc się licznymi powołaniami we wszystkich krajach, w których są obecne.


Strony www:
www.thesistersofmary.com

Filmy: