19 lutego 2014

Karmelitanki św. Józefa


Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek św. Józefa (CSJ)
Congregación Hermanas Carmelitas de San José
Congregação das Irmãs Carmelitas de São José
Congregazione delle Suore Carmelitane di San Giuseppe
Congregation of the Carmelite Sisters of St. Joseph
Congrégation des Sœurs Carmélites de Saint-Joseph


Data i miejsce założenia:
1916 rok - Salwador

Założycielka:
m. Clara María de Jesús QuirósLiczby: ok. 230 sióstr na świecie
Karmelitanki św. Józefa obecne są w krajach: Salwador, Kostaryka, Honduras, Gwatemala, Panama, Kolumbia, Brazylia, Meksyk, USA, Włochy, Kongo-Rep.Dem., Kamerun.
Dom generalny: Salwador (Santa Tecla)

Habit aktualny:

Strój świąteczny: Brązowy habit ze szkaplerzem wyciętym w szpic, na głowie biały prosty welon, na piersi po lewej stronie możliwy krzyżyk.
Strój codzienny: Beżowy habit z beżowym kołnierzykiem, na głowie biały prosty welon, na piersi zawieszony krzyżyk.


Habit historyczny:

Duchowość:
Zgromadzenie łączy w sobie karmelitańską kontemplację, ducha apostolskiego i duchowość maryjną. Celem Karmelitanek św. Józefa jest zjednoczenie z Bogiem przez modlitwę, wyrzeczenie, ubóstwo i gorliwość apostolską, która prowadzi do modlitwy i ofiary za kapłanów oraz współpracy z nimi w działalności duszpasterskiej na wzór ewangelicznych niewiast: Marii i Marty.
Misja rozszerzania Królestwa Bożego w Jego ludzie wypływa z polecenia Pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16 ,15).
Jak każde karmelitańskie zgromadzenie wspólnota cechuje się miłością do Matki Bożej. Siostry w wewnętrznym zjednoczeniu z Maryją dążą do zdobycia doskonałej miłości. Pomocą w tym jest także osoba św. Józefa - znanego jako Milczący Święty - którego cnoty siostry starają się odwzorowywać w swoim życiu. Od niego uczą się czystości i pokory, cichej pracy, życia przepojonego wiarą, miłością i odpowiedzialnością za powierzoną przez Boga misję w Kościele. Św. Józef jest dla sióstr także wzorem życia kontemplacyjnego i czynnego.
Patronami zgromadzeni są również święci reformatorzy zakonu karmelitańskiego: Teresa z Avila i Jan od Krzyża.


Działalność:
Zgodnie z charyzmatem Karmelitanki św. Józefa ściśle współpracują z kapłanami w ich pracy duszpasterskiej. Zadanie to wypełniają poprzez pracę w parafiach, katechizację, prowadzenie różnych grup duszpasterskich i modlitewnych, głównie dla dzieci i młodzieży oraz pracę misyjną. Ponadto siostry prowadzą szkoły i domy opieki dla ludzi starszych, opiekują się chorymi, włączają się w działalność charytatywną. W swoim apostolstwie starają się zachęcać innych do prowadzenia głębokiego życia duchowego ukierunkowanego na zjednoczenie z Bogiem.


Siostry z nowicjuszkami
Historia:
Założycielka zgromadzenia m. Clara María de Jesús Quirós zakonnicą została mając 59 lat. Jako dziecko doświadczyła rozpadu małżeństwa swoich rodziców. W wieku 15 lat za namową matki wyszła za mąż, urodziła 6 synów. Po urodzeniu ostatniego jej mąż porzucił ją i rodzinę. Jednocześnie od wczesnej młodości była mocno zaangażowana w zadania Kościoła.
Została tercjarką karmelitańską, współpracowała z kapłanami m.in. w pracy duszpasterskiej, udzielała się w religijnych bractwach. Z pracy tej w 1916 roku w Santa Tecla na Salwadorze zrodziło się nowe zgromadzenie zakonne Karmelitanek św. Józefa, którego głównym celem miała być modlitwa i ofiara za kapłanów oraz współpraca z nimi w ich działalności duszpasterskiej. Doświadczywszy niestałości ludzkiej miłości, której wynikiem było porzucenie, m. Clara otoczyła opieką także osierocone dziewczęta, samotne i opuszczone kobiety, chorych żyjących samotnie w domach.

Strony www:
www.congregacioncarmelitasdesanjose.com