5 lutego 2013

ss. Miłosierdzia św. Augustyna


Siostry Miłosierdzia św. Augustyna (CSA)
Sisters of Charity of St. Augustine
Hermanas de la Caridad de San Agustín
Irmãs da Caridade de Santo Agostinho
Suore della Carità di Sant’Agostino
Sœurs de la Charité de Saint-Augustin


Data i miejsce założenia:
1851 rok - USA

Liczby:
brak danych
Siostry Miłosierdzia św. Augustyna obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Richfield, OH)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Po Soborze Watykańskim II siostry zamieniły habity na świeckie ubrania.

Habit historyczny:

Szary habit przepasany czarnym paskiem, na głowie czarny welon, przy boku różaniec.
Siostry Miłosierdzia św. Augustyna w 1938 roku. W pracy w szpitalach habit i welon biały.
----------------------------------------------

Siostry Miłosierdzia św. Augustyna ok. 1960 roku.


Charyzmat:
Ducha zgromadzenia można streścić jako poszukiwanie Boga na modlitwie i oddanie się dziełom miłosierdzia, szczególnie wobec ludzi chorych. Siostry starają się pełnić swoją posługę w myśl hasła zgromadzenia: we wszystkim miłość. Właśnie miłość ma być charakterystyczną cechą zgromadzenia i sposobem na przedłużenie dzieła Chrystusa na ziemi.
Podstawowym polem apostolstwa zgromadzenia jest służba chorym w różnorakiej formie. Zgromadzenie prowadzi liczne szpitale i ośrodki zdrowia. W mniejszym zakresie siostry angażują się w edukację religijną, działalność charytatywną wśród ubogich, pracę duszpasterską w parafiach, kierownictwo duchowe, zgromadzenie posiada także pustelnię, do której przyjmuje ludzi pragnących spędzić pewien czas z Bogiem w ciszy i odosobnieniu. Ponadto prowadzi domy dla samotnych matek z dziećmi, pomaga bezdomnym.

 
Historia:
Bp Amadeus Rappe ordynariusz diecezji Cleveland myślał o założeniu w swojej diecezji szpitala, który chciał powierzyć siostrom zakonnym. Długi czas bezskutecznie szukał we Francji chętnego zgromadzenia. W końcu znalazł się w Boulogne-sur-Mer, gdzie w tamtejszym szpitalu posługiwały siostry Augustianki. Wśród nich spotkał wreszcie zakonnice, które entuzjastycznie odpowiedziały na prośbę biskupa. Były to przełożona szpitala s. Bernardine Cabaret, s. Francoise Guillement oraz postulantki: Louise Brulois i Cornelie Muselet.
W 1851 roku wyjechały one do Ameryki i zamieszkały w Cleveland w stanie Ohio, zaczęły odwiedzać biednych i chorych w ich domach. Rok później otwarły pierwszy szpital. Trudy pracy na obcej ziemi sprawiły, że rok po przybyciu s. Bernardine i s. Francoise podjęły decyzję o powrocie do Francji. Dwie postulantki doszły jednak do wniosku, że kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. (Łk 9, 62). Postanowiły zostać i kontynuować pracę. Wówczas bp Rappe zwrócił się do Urszuli Bissonette wówczas nowicjuszki w klasztorze Urszulanek, którą zdążył poznać parę lat wcześniej jako gorliwą nauczycielkę katechizmu oraz kobietę ofiarnie oddaną służbie chorym w czasie panującej epidemii cholery. Urszula przyłączyła się do rodzącej się wspólnoty i w 1852 roku już jako Siostra Miłosierdzia św. Augustyna złożyła śluby zakonne dodając czwarty ślub oddania się dziełom miłosierdzia; została także przełożoną wspólnoty, do której dołączyły dwie miejscowe dziewczęta, pragnące poświęcić się życiu zakonnemu. Pod jej kierunkiem, siostry kontynuowały swoją pracę z chorymi, w przyszpitalnym sierocińcu zajęły się również opieką nad dziećmi osieroconymi przez zmarłych pacjentów.
Z czasem zgromadzenie otwierało wiele nowych szpitali, szkołę pielęgniarską, dom dla samotnych matek, domy dziecka. Na przełomie wieków liczyło ponad 100 sióstr. W pierwszej połowie XX wieku na prośbę biskupów siostry podjęły się także edukacji w szkołach, jednak posługa chorym pozostała nadal głównym polem działalności zgromadzenia. W latach 1970-tych apostolstwo rozszerzono o pracę duszpasterską w parafiach.
Jedną z członkiń zgromadzenia była s. Ignatia Gavin, znana w Stanach Zjednoczonych z ofiarnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, bliska współpracowniczka twórców pierwszych grup Anonimowych Alkoholików; była inspiratorką niektórych z „12 kroków” stosowanych w terapii przez grupy AA.

Strony www:
www.srsofcharity.org

Filmy:


.
.
.