23 lutego 2013

Małe Siostry Najświętszego Serca Jezusa


Instytut Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa (IPSCJ)
Instituto das Irmãs Pequeninas do Sacratíssimo Coração de Jesus
Institute of the Little Sisters of the Sacred Heart of Jesus


Data i miejsce założenia:
2011 rok - Brazylia

Założycielka:
m. Rejane Rodrigues


Liczby: wspólnota w trakcie tworzenia (1 profeska, 3 nowicjuszki, 2 postulantki)  * dane z 2013 roku
Małe Siostry Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Brazylia
Dom wspólnoty: Brazylia (Bela Vista do Maranhão, MA)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany brązowym skórzanym paskiem, beżowy szkaplerz, na głowie beżowy welon z szeroką białą wypustką, na piersi krzyż (nowicjuszki medalik), przy boku różaniec.
Siostra z nowicjuszkami i postulantkamiDuchowość:
Duchowość wspólnoty opiera się na słowach Pisma Świętego: będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19, 37) oraz na tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. To właśnie zapał Pięćdziesiątnicy pobudza siostry do miłości Przebitego Najświętszego Serca Jezusa, Serca pełnego miłości i uzdrowienia dla poranionych ludzkich serc oraz do wynagradzania temu Sercu za grzechy ludzkości. W Pięćdziesiątnicy widzą także źródło swojego powołania do radykalnego życia wiarą na drodze rad ewangelicznych. Swoim apostolstwem starają się uświadamiać innych o ich powołaniu jako dzieci Bożych i zachęcać do autentycznego podjęcia zobowiązań Chrztu Świętego, a przez to być czynnikiem zmian w społeczeństwie.
Swoją postawę duchową siostry kształtują na wzór dwóch patronek zgromadzenia: św. Małgorzaty Marii Alacoque, która uczy patrzeć na Tego, który z miłości do człowieka dał sobie przebić swoje Najświętsze Serce, oraz bł. Eleny Guerra, od której uczą się zjednoczenia z Duchem Świętym. Patronką wspólnoty jest także św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Szczególną czcią siostry otaczają Najświętszą Eucharystię, Mękę Jezusa odprawiając w każdy czwartek i piątek Drogę Krzyżową oraz Maryję w tytule Róży Mistycznej, naśladując ją w miłości i posłuszeństwie Kościołowi w osobach jego pasterzy.


Działalność:
Posługa apostolska wspólnoty adresowana jest przede wszystkim do młodzieży jako tej, do której należy przyszłość Kościoła i świata. Obejmuje ona m.in. organizowanie seminariów, kursów, czuwań, misji ewangelizacyjnych otwierających na działanie Ducha Świętego. Siostry szerzą wiedzę na temat zagrożeń wynikających ze współczesnych doktryn i ideologii, a także z uzależnienia od narkotyków, prowadzą wykłady na rzecz godności życia ludzkiego, uwrażliwiają młodzież na wartość życia sakramentalnego, szczególnie sakramentu małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa, odpowiedniego korzystania z płciowości i prokreacji. Siostry włączają się także w katechizację i szeroko rozumianą formację młodzieży, także przy wykorzystaniu środków masowego przekazu. Ponadto zachęcają innych do poświęcenia siebie i intronizacji Serca Jezusa w rodzinach.

Historia:
Wspólnocie Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa dała początek m. Rejane Rodrigues. Od młodości czuła powołanie do życia zakonnego. Kluczowym wydarzeniem w jej życiu było doświadczenie szczególnej łaski Ducha Świętego. Wraz z innymi młodym ludźmi zaangażowała się w działalność Wspólnoty Boanerges przez 10 lat żyjąc w wyłącznym oddaniu się Bogu.
Mimo, że była bardzo szczęśliwa i prowadziła owocne apostolstwo, zaczęła odczuwać przekonanie, że Bóg chce od niej czegoś więcej, wewnętrzne przynaglenie, aby pójść o krok dalej, aby charyzmat powierzony przez Boga przekazywać i dzielić go z innymi. Z błogosławieństwem biskupa brazylijskiej diecezji Viana, wraz z towarzyszkami rozpoczęła kłaść fundament pod nowy instytut zakonny, który oficjalnie został zaakceptowany w 2011 roku w czasie uroczystej Mszy Świętej w parafialnym kościele w Bela Vista do Maranhão.
Pragnieniem wspólnoty jest, aby przebite włócznią Najświętsze Serce Jezusa było znane, kochane i adorowane, wynagradzanie Mu za grzechy ludzi, a także odpowiedź na największa ludzką nędzę: nieznajomość Boga i Jego miłości.

Strony www:
www.irmaspequeninas.com.br
http://irmaspequeninas.blogspot.com