10 listopada 2012

Pallotynki Misjonarki


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC)
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici
Congregation of the Pallottine Missionary Sisters of the Catholic Apostolate
Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico
(Missionarie Pallottine)
Congregación de las Hermanas Misioneras del Apostolado Católico
(Palotinas Misioneras)
Congregação das Irmãs Missionárias do Apostolado Católico
(Missionárias Palotinas)
Congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Apostolat Catholique
(Missionnaires Pallottines)
Kongregation der Missionsschwestern vom Katholischen Apostolat (Pallottinerinnen)


Data i miejsce założenia:
1901 rok - Niemcy

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze zgromadzenia, które założył św. Wincenty Pallotti we Włoszech w 1838 roku.

Liczby: 610 sióstr na świecie (w Polsce 267)  * dane z 2008 roku
Pallotynki Misjonarki obecne są w krajach: Włochy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja, USA, Belize, Brazylia, Kamerun, RD Kongo, Tanzania, Rwanda, RPA, Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

W Polsce, Rosji, Ukrainie i Białorusi: czarny habit ze stójką, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi przypięty krzyżyk.
Możliwy również habit i welon szary.Kamerun, Rwanda i RD Kongo: habit i welon szary.
Indie - habit i welon biały lub szary,
na piersi zawieszony emblemat.

Pallotynki Misjonarki w Tanzanii
Pallotynki Misjonarki w Niemczech


Pallotynki Misjonarki w RPA
Pallotynki Misjonarki w USA

Pallotynki Misjonarki w Szwajcarii
Pallotynki Misjonarki w BrazyliiHabit historyczny:

Pallotynki Misjonarki - 1912 rokPallotynki Misjonarki z nowicjuszkami i postulantkami w Polsce - 1935/36 rok
 
------------------------------------------
Duchowość:
Zgromadzenie żyje chryzmatem pallotyńskim, którego celem jest ożywianie wśród katolików wiary świętej oraz rozpalania miłości chrześcijańskiej i krzewienia jej w każdej części świata, dążąc do tego, aby nastała jedna Owczarnia pod zwierzchnictwem jednego Pasterza, dzięki wyznawaniu tej samej wiary oraz uznawaniu jednej i tej samej władzy. To także budzenie świadomości powszechnego powołania wszystkich chrześcijan do apostolstwa, stąd cechą pallotyńskiego charyzmatu jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości szczególnie u ludzi świeckich. Jako wspólnota o rysie misyjnym zgromadzenie realizuje swoje powołanie zwłaszcza poprzez pracę misyjną.
Duchowość zgromadzenia polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa w Jego życiu ukrytym, publicznym działaniu, w przyjmowaniu cierpień i śmierci, by mieć także udział w Jego Zmartwychwstaniu. Dlatego Ewangelia jest regułą zgromadzenia. Św. Wincenty Pallotti zalecał siostrom czynić: Wszystko na nieskończoną chwałę Bożą. Wszystko dla zniszczenia grzechu. Wszystko dla zbawienia dusz.
Siostry oddają szczególną cześć Maryi, Królowej Apostołów, która wraz z apostołami w wieczerniku prosiła o Ducha Świętego; jest Ona dla sióstr wzorem modlitwy. Duch miłości, pokory i służby, prostoty i cierpliwości, miłosierdzia i radości serca – to szczególne cechy pallotyńskiej duchowości. Działalność:
Św. Wincenty Pallotti nie wyznaczył zgromadzeniu zakresu pracy apostolskiej zalecając, aby siostry były gotowe do każdego dzieła miłości ukazując w ten sposób uniwersalizm Chrystusowego posłania. Pallotynki Misjonarki angażują się więc w formację osób świeckich zwłaszcza w ramach pallotyńskiego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz ruchu charyzmatycznego pod nazwą Wspólnoty Wieczernikowe.
Podejmują się także pracy pedagogiczno – opiekuńczo – wychowawczej w domach dziecka, przedszkolach, szkołach, internatach, poprzez katechizację, rekolekcje, opiekują się chorymi w szpitalach, w tym także chorymi na AIDS, osobami starszymi, niepełnosprawnymi w domach pomocy społecznej, włączają się w działalność charytatywną wśród ubogich i potrzebujących, pracują w parafiach i instytucjach kościelnych. Jednak szczególnym zadaniem zgromadzenia jest praca misyjna, czyli krzewienie wiary chrześcijańskiej tam, gdzie jej jeszcze lub już nie ma. Historia:
W 1838 roku św. Wincenty Pallotti założył w Rzymie Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego zwanego potocznie Pallotynkami. Była to żeńska gałąź powołanej do życia trzy lata wcześniej wspólnoty męskiej – Pallotynów. Oba zgromadzenia miały ożywiać i pogłębiać wiarę chrześcijańską wśród wszystkich katolików. Zgromadzenie sióstr objęło apostolstwem osoby zakonne i świeckie płci żeńskiej.
W 1892 roku Pallotynki wyjechały z Rzymu na misje do Kamerunu, będącego wówczas niemiecką kolonią, jednak niedostateczne przygotowanie do posługi sióstr sprawiło, że szybko powróciły one do Europy. Tymczasem antykościelna polityka Niemiec sprawiła, że ponowny wyjazd do Kamerunu był możliwy jedynie dla sióstr pochodzenia niemieckiego. W celu dalszego przygotowania sióstr do wyjazdu na misję władze zgromadzenia postanowiły założyć klasztor z nowicjatem w Niemczech w Limburgu, co stało się w 1895 roku. Od tego czasu zaczęła się rozwijać nowa gałąź Sióstr Pallotynek ukierunkowana na działalność misyjną.W następnych latach stosunki z macierzystym zgromadzeniem rzymskim osłabły, a na końcu zupełnie zostały zerwane. Pragnienie autonomii wzrastało wśród niemieckich sióstr. Już w 1901 roku nowe konstytucje zostały napisane i zatwierdzone przez biskupa Limburga. Tym samym siostry otwarcie pokazały swoją niezależność. Dopełnieniem tego był rok 1910, gdy niemiecka gałąź przyjęła nazwę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.
W Polsce i Niemczech siostry znane są po prostu jako Pallotynki, na świecie jednak nazywane są Pallotynkami Misjonarkami dla odróżnienia od pierwotnego zgromadzenia rzymskiego. Strony www:
Polska: www.pallotynki.pl
Dom generalny: www.pallottine-missionaries-rome.com
Włochy: www.casamissionariepallottine.it/7/26.aspx
Niemcy: www.pallottinerinnen.de
USA: http://pallottinesac.org
Tanzania: www.pallottinesisters-tanzania.org

Filmy:

Aktualizacja: 5.11.2017


 
.