22 września 2012

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej


Wspólnota Dzieci Łaski Bożej
Community of Children of Divine Grace
Inna nazwa: Wspólnota z Lipia

Data i miejsce założenia:
1977 rok - Polska 

Liczby: 23 siostry na świecie
Siostry Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej obecne są w krajach: Polska
Dom główny: Polska (Lipie)


Habit:
Wspólnota bezhabitowa od początku swojego istnienia. Znakiem wspólnym jest krzyżyk na piersi zawieszony na łańcuszku. W dni świąteczne obowiązuje jednolity świecki strój.

Duchowość:
Duchowość wspólnoty opiera się na głębokim doświadczeniu obecności Boga i Jego łaski oraz pragnienie dzielenia się tym doświadczeniem z innymi w braterskiej wspólnocie. Istota charyzmatu Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej zawiera się już w samej nazwie.
Wspólnota jest miejscem, w którym siostry wspólnie wzrastają ku pełni życia w Bogu, uczą się miłości, doświadczają mocy modlitwy i radości płynącej ze służby: "Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne" (Dz 4, 32).
Świadomość bycia umiłowanymi Dziećmi Boga, które On hojnie obdarza wszystkim, co potrzebne, budzi postawę bezgranicznej ufności i wdzięczności wobec Ojca Niebieskiego.
Natomiast Łaska Boża sprawia wszystko, czym siostry żyją i czym są. To Bóg pierwszy je umiłował i powołał, dał Siebie i darował im nowe życie w Duchu Świętym.
Siostry za swoją Matkę uważają Maryję starając się, by tak jak Ona zrealizować Boże plany oraz należeć do Niego w miłości, czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Duchowo Wspólnota związana jest ze współczesnymi ruchami kościelnymi takimi jak: Ruch Światło-Życie oraz Odnowa w Duchu Świętym. Bliska siostrom jest także mała droga dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus.


Działalność: 
Główną misją Wspólnoty jest posługa ewangelizacyjna i formacyjna według metod zaczerpniętych ze współczesnych ruchów odnowy Kościoła, a zwłaszcza Ruchu Światło-Życie. Siostry prowadzą oazowy ośrodek rekolekcyjny, współpracują z Moderatorem diecezjalnym Ruchu oraz jego centralnym ośrodkiem w Polsce. Organizują także dni skupienia, spotkania modlitewne i biblijne dla młodzieży i dorosłych. Podejmują apostolat powierzony im przez biskupa, m.in.: katechizują dzieci i młodzież, pracują w Domu Samotnej Matki, w Wyższym Seminarium Duchownym, współpracują z duszpasterzami w parafiach w trosce o ich ożywienie, i aby stawały się one coraz bardziej wspólnotą wspólnot. Ponadto siostry pomagają osobom uzależnionym i innym potrzebującym, którzy chcą rozwiązać swoje problemy lub wzmocnić wiarę - przez modlitwę wstawienniczą, rozmowy, spotkania, włączenie w życie wspólnoty. Dopełnieniem ewangelizacji i formacji jest działalność charytatywna podejmowana wobec potrzebujących. 


Historia: 
Wspólnota Dzieci Łaski Bożej narodziła się w 1977 roku w miejscowości Rola w parafii Lipie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po zakończeniu rekolekcji oazowych Ruchu Światło-Życie kilka osób postanowiło zamieszkać razem w miejscu rekolekcji, aby budować wspólnotę na wzór pierwszych chrześcijan i służyć uczestnikom przybywającym na rekolekcje do Roli. Dziewczęta z czasem zapragnęły żyć według rad ewangelicznych. W 1986 roku Wspólnota została formalnie erygowana przez miejscowego ordynariusza jako stowarzyszenie wiernych. W miarę wzrostu liczby członkiń powstawały kolejne domy. Siostry przez pewien czas posługiwały także poza Polską: w Szwecji i na Ukrainie. 

Strony www:
www.lipie.oaza.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:


.
.

.