7 czerwca 2012

Ubogie Siostry św. Józefa z Buenos Aires

.
Instytut Ubogich Sióstr św. Józefa z Buenos Aires (PSSJ)
Instituto Hermans Pobres Bonaerenses de San José
Irmãs Pobres Bonaerenses de São José
Istituto Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe
Poor Sisters of Saint Joseph of Buenos Aires
Soeurs Pauvres de Saint Joseph de Buenos Aires
Institutul Surorile Sărace ale Sfântului Iosif din Buenos Aires


Data i miejsce założenia:
1880 rok - Argentyna

Założycielka:
m. Camila de San Jose Rolon


Liczby: brak danych
Ubogie Siostry św. Józefa z Buenos Aires obecne są w krajach: Argentyna, Urugwaj, USA, Madagaskar, Włochy, Rumunia.
Dom generalny: Argentyna (Muñiz)

Habit aktualny:

Czarny lub bały habit wycięty w szpic, biały kołnierzyk, na głowie biały czepek i czarny prosty welon, na piersi krzyż.


 Na Madagaskarze habit i welon beżowy.


Habit historyczny:
Duchowość:
Ubogie Siostry św. Józefa dążą do świętości poprzez naśladowanie ukrytego i ubogiego życia Pana Jezusa, Jego Najświętszej Matki i św. Józefa w Nazarecie oraz ich postawy uniżenia, pokory i posłuszeństwa. W Tajemnicy Wcielenia Chrystusa, życia ukrytego, Krzyża i Eucharystii siostry dostrzegają przykład doskonałego ubóstwa i ogołocenia samego siebie zgodnie ze słowami Pisma Św.: Chrystus istniejąc w postaci Bożej (...) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (...) uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8). A więc ewangeliczne ubóstwo i posłuszeństwo stoją w centrum duchowości zgromadzenia; ma to swój wyraz także w posłudze sióstr świadczonej potrzebującym w duchu bezinteresownej miłości. Tym, co szczególnie charakteryzuje wspólnotę jest zaufanie Bożej Opatrzności, które jest naturalną konsekwencją ubóstwa, przyjętego jako reguła życia.
Głównym patronem zgromadzenia jest św. Józef, od którego siostry uczą się pokory, prostoty, ukrycia, pracowitości, troski o powierzonych swojej opiece, miłości w życiu wspólnotowym oraz zaufania Boskim wyrokom. Drugą patronką jest Matka Boża z Góry Karmel - "Królowa i Pani Zgromadzenia”, które należy do rodziny karmelitańskiej. Trzecią patronką jest Św. Teresa od Jezusa, która uczy siostry być wiernymi córkami Kościoła i miłości do Papieża i Biskupów.


Działalność:
Zgodnie ze swoim charyzmatem posługa sióstr podejmowana jest na rzecz ubogich, opuszczonych dzieci i młodzieży, bezdomnych, osób starszych, ubogich chorych. Aktualnie zgromadzenie zajmuje się w dużym stopniu nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży m.in. w licznie prowadzonych przez siebie szkołach różnego szczebla. Ponadto siostry opiekują się także chorymi w szpitalach, sanatorium; troską obejmują również osoby w podeszłym wieku w domach spokojnej starości.

Historia:
Urodzona w prowincji Buenos Aires w Argentynie Camila Rolon od najmłodszych lat cechowała się głęboką duchowością oraz angażowała się w różne dzieła miłosierdzia. Gdy w połowie XIX wieku w mieście wybuchła epidemia cholery i mieszkańcy masowo uciekali poza miasto, Camila pozostała opiekować się chorymi. To w tym czasie odczuła wezwanie Pana do poświęcenia Mu się na drodze życia zakonnego. Wstąpiła więc do Karmelitanek jednak z powodu choroby była zmuszona opuścić klasztor. Jednak pragnienie służby Bogu pozostało w jej sercu. Zrodziło to myśl założenia nowego zgromadzenia, którego głównym zadaniem byłaby troska o biednych, wobec których Camila żywiła szczególną wrażliwość. W 1880 roku w mieście Mercedes koło Buenos Aires razem z pierwszymi kandydatkami Camila zrealizowała swoje pragnienie, obejmując opieką jedenaścioro osieroconych dzieci. Później siostry zajęły się także opieką nad chorymi. Od 1908 roku wspólnota jest zgromadzeniem na prawie papieskim. Trzy lata wcześniej została agregowana do zakonu karmelitańskiego.

Strony www:
http://www.camilarolon.com.ar
Rumunia: http://surorilesaracesfiosif.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:


.
.
.