13 czerwca 2012

Misjonarki Maryi Matki Kościoła

.
Instytut Sióstr Misjonarek Maryi Matki Kościoła (MSMMC)
Institute of the Missionary Sisters of Mary Mother of the Church
Suore Missionarie di Maria Madre della Chiesa
Hermanas Misioneras de María Madre de la Iglesia
Irmãs Missionárias de Maria Mãe da Igreja
Sœurs Missionnaires de Marie, Mère de l'Eglise
Missionsschwestern von Maria, Mutter der Kirche


Data i miejsce założenia:
1970 rok - Uganda

Założyciel:
bp. Caesar Asili
Liczby: 300 sióstr na świecie (w tym 24 postulantek i nowicjuszek)
Misjonarki Maryi Matki Kościoła obecne są w krajach: Uganda, Kenia, Tanzania, Sudan Płd., Włochy.
Dom generalny: Uganda (Lira)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany skórzanym paskiem, biała pelerynka z żółtymi guzikami, na piersi krzyż zawieszony na żółtym sznurku, na głowie biały welon. Na codzień możliwy uproszczony habit bez pelerynki biały lub szary.

Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest życie Ewangelią Jezusa Chrystusa i bycie świadkami dla ludzi, że Bóg jest miłością - miłością, którą można osiągnąć podążając za Chrystusem na wzór Matki Najświętszej Marii Panny. W centrum duchowości stoi zdarzenie, które miało miejsce na Golgocie u stóp Krzyża: Jezus daje swoją Matkę Janowi oraz Jana Maryi. Jan reprezentuje Kościół; Maryja staje się Matką wielkiej rodziny Bożej, czyli Kościoła. Zgromadzenie skupia więc w swoich szeregach siostry, które pragną naśladować macierzyństwo Maryi. Siostry czynią to poprzez poświęcenie się działalności misyjnej, Do gorliwości misyjnej zachęca je hasło zgromadzenia: Chrystus musi królować! Siostry starają się promieniować radością i współczującą miłością Boga do wszystkich ludzi: biednych, uciśnionych, opuszczonych, idąc do nich z sercem pełnym bezinteresownej miłości, życzliwości, sympatii i cierpliwości zwłaszcza wobec chorych.
Szczególne miejsce w duchowości sióstr znajduje Eucharystia. Oprócz Mszy Świętej każda siostra adoruje Jezusa, swojego Oblubieńca, w Najświętszym Sakramencie. Czwartek jest szczególnym dniem modlitwy; we wszystkich domach odprawiana jest Godzina Święta. Zgromadzenie uważa modlitwę za duszę swojego apostolstwa, z modlitwy czerpiąc siłę do codziennej posługi.
Ponadto siostry mają nabożeństwo do św. Józefa – patrona i opiekuna Kościoła powszechnego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki misji, św. Piotra Klawera – misjonarza, który poświęcił życie głoszeniu wiary Afrykańczykom, św. Męczenników z Ugandy, będącymi wzorem odważnego wyznawania wiary aż do przelania własnej krwi.


Działalność:
Posługa apostolska zgromadzenia skupia się wokół katechizacji dzieci, młodzieży, jak również dorosłych, opieki medycznej poprzez pracę w szpitalach, ośrodkach zdrowia i aptekach, edukacji i wychowaniu w domach dziecka oraz szkołach różnego szczebla, od przedszkoli po naukę zawodu. Siostry głoszą także Ewangelię Chrystusa poprzez środki masowego przekazu: programy radiowe, środki audiowizualne oraz literaturę religijną.


Historia:
Zgromadzenie Misjonarek Maryi Matki Kościoła jest wynikiem pragnienia, które jego założyciel bp. Caesar Asili żywił do założenia zgromadzenia kobiet poświęconego ewangelizacji w Afryce oraz w każdym innym kraju, gdzie istniałaby taka potrzeba. Caesar, jeszcze jako kleryk, oddał się w opiekę Matce Bożej. Obiecał Jej wówczas prezent, jeśli ona pomoże mu zostać kapłanem. Zgromadzenie powstało więc jako wotum wdzięczności wobec Boga i Maryi za dar kapłaństwa i opiekę w życiu. Caesar dostrzegł, że kobiety obdarzone są wieloma cechami przydatnymi do szerzenia Królestwa Chrystusa na ziemi, a ich wrodzona intuicja czyni je wrażliwszymi na potrzeby bliźnich. Uważał, że czułość macierzyńskiej roli Marii Panny w Kościele może być skutecznie przekazywana ludziom poprzez słowa i czyny konsekrowanych kobiet. Kiedy w 1968 roku został biskupem Liry w Ugandzie uznał to za znak Bożej Opatrzności ułatwiający mu założenie nowego zgromadzenia, co byłoby trudno mu osiągnąć będąc zwykłym kapłanem. Dodatkowym impulsem była wizyta papieża Pawła VI w Ugandzie w 1969 roku i jego wezwanie, aby Afrykańczycy stali się misjonarzami dla innych mieszkańców kontynentu. Rok później w Lira bp Asili spełnił swoje marzenie powołując do życia nową wspólnotę zakonną. Pierwszych 14 afrykańskich dziewcząt rozpoczęło formację początkową; pierwsze kroki młodej wspólnocie pomagały stawiać siostry misjonarki kombonianki. Dziś 300 sióstr żyje w 39 domach w Ugandzie i 9 poza granicami kraju.

Strony www:
www.msmmc.org

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.