9 czerwca 2012

Córki Bożej Miłości

.
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (FDC)
Congregatio Filiarum Divinae Caritatis
Congregazione delle Figlie della Divina Carità
Congregation of the Daughters of Divine Charity
Congregación de las Hijas de la Divina Caridad
Congregação das Filhas do Amor Divino
Congrégation des Filles de la Charité Divine
Kongregation der Töchter der Göttlichen Liebe
Kongregácia Dcér Božskej Lásky (sestry marianky)
Kongregace Dcer Božské Lásky
Kćeri Božje ljubavi
Дочки Божої Любові


Data i miejsce założenia:
1868 rok - Austria

Założycielka:
m. Franciszka LechnerLiczba sióstr na świecie: 1228 (w Polsce: 222)  * dane z 2008 roku 
Córki Bożej Miłości obecne są w krajach: Polska, Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Albania, Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina, USA, Brazylia, Boliwia, Ekwador, Uganda.
Dom generalny: Włochy (Grottaferrata)

Habit aktualny:

W większości krajów m.in. w Polsce: czarny (w lecie możliwy szary) habit
z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie czarny prosty welon
z białą wypustką, na szyi zawieszony emblemat zgromadzenia.

W Boliwii habit i welon szare.
W niektórych krajach m.in. w Niemczech, USA, częściowo w Austrii czarna lub szara spódnica i kamizelka, biała bluzka, na głowie czarny welon z białą wypustką, emblemat zgromadzenia przypięty lub zawieszony na szyi.
W Brazylii czarna lub szara spódnica i kamizelka, biała bluzka, emblemat zgromadzenia, welon możliwy czarny z białą wypustką, biały, lub bez welonu.
Córki Bożej Miłości
z postulantkami w Ugandzie
Nowicjuszki i postulantki
w Ugandzie


Habit historyczny:

--------------------------------------
Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Głównym zadaniem Córek Bożej Miłości jest czynić miłość Bożą widzialną w świecie przez swoje życie i pracę. Swoją misję realizują rozdając miłość tym, którzy jej potrzebują. To zadanie jest zawsze aktualne, gdyż miłość i jej świadczenie jest zawsze możliwe. Miłość Boża przynagla siostry do miłowania innych miłością bezinteresowną, wielkoduszną oraz do niesienia pomocy potrzebującym. Skłania także do kształtowania w sobie ducha modlitwy jednoczącej z Bogiem, ducha ubóstwa, pokory, wzajemnej wyrozumiałości, łagodności i szacunku, czystości serca i skromności.
Zgromadzenie cechuje się szczególnym kultem Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz nabożeństwem do Maryi pod wezwaniem Matki Trzykroć Przedziwnej, a także do św. Józefa.Działalność:
Zgodnie z celem wyznaczonym przez założycielkę zgromadzenie podejmuje się w pierwszym rzędzie działalności charytatywno-wychowawczej. Siostry zajmują się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, szczególnie tej, która najbardziej tego potrzebuje. Zgromadzenie prowadzi szkoły, przedszkola, bursy, ośrodki socjoterapeutyczne, zakłady dla młodzieży upośledzonej. Potrzebujący znajdują opiekę w prowadzonych przez siostry domach matki i dziecka, domach pomocy społecznej dla osób starszych. Ponadto Córki Bożej Miłości włączają się w pracę parafialną jako kancelistki, zakrystianki, organistki, bibliotekarki, katechetki, organizują rekolekcje, dni skupienia, posługują w duszpasterstwie powołaniowy, w instytucjach kościelnych, w sanktuariach.


Historia: 
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości zostało założone w 1868 roku w Wiedniu w Austrii przez m. Franciszkę Lechner. Zmiany społeczne i dynamiczny rozwój przemysłowy XIX-go wieku powodowały masową migrację ubogiej ludności wiejskiej do miast w poszukiwaniu pracy, nierzadko stając się ofiarami wyzysku. Jednocześnie brak jakiejkolwiek zorganizowanej opieki społecznej sprawiał, że pozostawali oni bez pomocy. Franciszka postanowiła otoczyć opieką dziewczęta i kobiety szukające zatrudnienia, zwłaszcza służące czyli te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.
W tym celu postanowiła powołać do istnienia nową wspólnotę zakonną. Siostry zajęły się pośrednictwem pracy, udzielaniem schronienia i pomocy, ale dbały też o wykształcenie dziewcząt. W dużych miastach zgromadzenie zakładało domy schronienia i kształcenia początkowego i zawodowego służących, opieką otaczało też dzieci osierocone i ubogich. Drugim ważnym obszarem działalności było nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży na poziomie elementarnym i średnim.


Strony www:
Polska: www.cbm.livenet.pl/ZCBM
Austria: www.lebenssinn.at
Anglia: www.sisters-fdc.org.uk
Czechy: http://dcerybozskelasky.webnode.cz
Słowacja: www.marianky.sk
Chorwacja: www.kblj.hr
Węgry: www.isteniszeretetleanyai.hu
Brazylia: www.filhasdoamordivino.com.br
http://filhasdoamordivino.blogspot.com/
http://fdc-br.blogspot.com/
USA: www.briarbank.com/divine_charity.htm
.
.
.