19 maja 2012

Serwici

.
Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny (OSM)
Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae, Ordo Servorum Mariae
Ordine dei Servi di Maria (Serviti)
Order of Servants Of Mary (Servites)
Orden de los Frailes Siervos de María (Servitas)
Orden de Frailes Siervos de María (Servitas)
Ordem dos Servos de Maria (Servitas)
Ordre des Servites de Marie
Servitenorden


Data i miejsce założenia:
1233 rok - Włochy

Założyciele:
pierwszych siedmiu braci: św. Buonagiunta, św. Buonfiglio, św. Amadio, św. Manetto, św. Uguccione, św. Sostegno, św. Alessio Falconieri

 
Liczby: 888 zakonników na świecie (w tym 647 kapłanów)
Serwici obecni są w krajach: Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Albania, USA, Kanada, Meksyk, Kolumbia, Brazylia, Boliwia, Peru, Urugwaj, Chile, Argentyna, Uganda, Kenia, Mozambik, Suazi, RPA, Indie, Birma, Filipiny, Indonezja, Australia
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarny habit z kapturem przepasany czarnym paskiem, czarny szkaplerz.

Duchowość:
Serwici żyją według reguły św. Augustyna. Duchowość zakonu opiera się na czterech filarach: służba, oddanie Matce Bożej, wspólnota braterska oraz nawrócenie.
Służba wzorowana jest na Chrystusie, który przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk 10, 45), a także na pokornej postawie Najświętszej Dziewicy, Służebnicy Pańskiej, wezwanej do współpracy w dziele Zbawienia.
Wspólnota Braterska ma w życiu zgromadzenia duże znaczenie. Bracia starają się wypełniać wezwanie Jezusa: aby byli jedno (J 17, 11) mając jednego ducha i jedno serce (Dz 4, 32) i w duchu ewangelicznego ubóstwa mieć wszystko wspólne.
Całkowite oddanie się Najświętszej Dziewicy, jest kolejnym istotnym elementem życia serwitów. Ona jako Istota doskonała jest skuteczną Wspomożycielką braci w osiąganiu doskonałej miłości. Od Niej uczą się pokornego i pełnego wiary przyjmowania Słowa Bożego oraz wierności natchnieniom Ducha Świętego. Maryja czczona jest szczególnie pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej; na uczczenie Jej boleści serwici noszą habity koloru czarnego i szkaplerze.
Nawrócenie – czwarty filar duchowości zakonu – rozumiane jest jako stałe zwrócenie się do Boga i codzienne postępowanie śladami Ewangelii zgodnie z wezwaniem Jezusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1, 15). Nawróceni wymaga surowego i pokutniczego stylu życia, wg słów apostoła: Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga 5, 24).


Działalność:
Serwici w działalności apostolskiej zobowiązują się do odpowiedzi na wezwanie Boże w każdym czasie i służenia Bogu i ludziom wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Zakonnicy prowadzą parafie, szpitale, szkoły, posługują w sanktuariach, opiekują się ludźmi starszymi, chorymi, potrzebującymi, angażują się również w działalność misyjną.


Historia:
Zakon narodził się we Włoszech we Florencji w czasach naznaczonych niepokojami społecznymi, ale jednocześnie cechującymi się obecnością wielu ruchów religijnych, często o charakterze pokutnym. Z jednego z takich ruchów zrodził się Zakon Serwitów, gdy w 1233 roku grupa siedmiu świeckich mężczyzn pozostawiła swoje rodziny, interesy i dobra materialne i rozpoczęła życie wspólne poświęcone Matce Bożej w pokucie, ubóstwie i na modlitwie. W mieście podzielonym przez przemoc i morderstwa dawali widoczne świadectwo braterskiej jedności. Początkowo bracia zamieszkali w starej kamienicy w mieście przyciągając uwagę ludzi szukających modlitwy i kierownictwa duchowego. Niedługo później, szukając większej ciszy i odosobnienia, wspólnota przeniosła się na Monte Senario. Tam do braci zaczęli dołączać kolejni mężczyźni i zakon zaczął się rozrastać. W 1304 roku zakon został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, liczył wówczas ok. 250 zakonników i obecny był nie tylko we Włoszech, ale także w Niemczech. Największą liczbę zakonników serwici osiągnęli w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy to liczyli ok. 3000 członków. Po kryzysie Rewolucji Francuskiej od 1815 roku zakon zaczął się odradzać aż do czasów Soboru Watykańskiego II osiągając liczbę ok. 1700 zakonników. Po soborze liczba ta zaczęła szybko spadać. Siedmiu założycieli kanonizował papież Leon XIII w 1888 roku.


Strony www:
Dom generalny: www.servidimaria.net
Włochy: www.pvosm.it/     www.osmprovinciassannunziata.it/
Hiszpania: www.siervosdemaria.com/
Francja: http://servite-in-france.pagesperso-orange.fr/
Niemcy, Austria: www.serviten.de/
Wielka Brytania, Irlandia: www.servitefriars.org
Kanada: http://servitesdemarie.org/
USA: http://www.servite.org/
Meksyk: http://siervosprovmex.net
Chile: www.siervosdemaria.cl
Brazylia: www.servitasbrasil.org/
Mozambik: http://familiaservitaafrica.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia.

Filmy:
.

.
.