22 maja 2012

Jadwiżanki Wawelskie

.
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (CHR)
Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis
Schwestern der Hl. Königin Hedwig, Dienerinnen des Gegenwärtigen Christus


Data i miejsce założenia:
1990 rok - Polska

Założyciel:
bp Wacław Świerzawski














Liczby: 43 siostry na świecie
Jadwiżanki Wawelskie obecne są w krajach: Polska
Dom generalny: Polska (Kraków)


Habit aktualny:

Biały habit z kapturem, bez welonu, przepasany białym sznurem, na habicie wyszyte augustiańske czerwone serce z krzyżem, na piersi zawieszony krzyż. Habit dopełnia ciemnobrązowa peleryna.


Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Duchowość skupia się wokół Chrystusa obecnego i działającego w liturgii. Sakramenty więc i Liturgia Godzin stanowią centrum życia zgromadzenia. Swoim życiem siostry pragną głosić orędzie o Bogu bliskim i miłującym, zwłaszcza osobom nieochrzczonym. Swojego ducha starają się kształtować na wzór patronów wspólnoty: św. Jadwigi Królowej, bł. Michała Giedroycia oraz św. Augustyna.
Św. Jadwiga uczy siostry liczyć się z obecnością Boga w życiu, patrzeć na nie oczyma wiary i rozpoznawać Wolę Bożą pośród codzienności. Uczy także harmonijnego łączenia modlitwy z czynem i posługi zewnętrznej z wiernym trwaniem pod krzyżem Chrystusa. Podobnie jak święta Jadwiga siostry pragną, aby Bóg był świadomie szukany, poznawany i miłowany.
Od bł. Michała Giedroycia uczą się pokornego trwania w Bożej obecności i spełniania rzeczy małych w wielki sposób. Ten skromny zakonnik, pełniący posługę zakrystiana, przekazywał ludziom miłość Chrystusa z taką cierpliwością i dobrocią, że garnęli się do niego, prosząc go modlitwę i słowo pociechy. Jest więc dla sióstr wzorem służenia Chrystusowi obecnemu w świątyni i w drugim człowieku.
Natomiast św. Augustyn – sam będąc najpierw katechumenem, potem katechistą - uczy, w jaki sposób towarzyszyć ludziom nieochrzczonym w drodze do Boga. Jest także wzorem niestrudzonego poszukiwania Prawdy. Ponadto duch sióstr cechuje się radosną i ofiarną miłością do każdego człowieka.

 
Działalność:
Jadwiżanki wawelskie są wspólnotą, która podejmuje się zadania ewangelizacji i reewangelizacji. Pomagają ludziom szukającym Boga poprzez doprowadzanie ich do Chrystusa obecnego i bliskiego człowiekowi w sakramentach Kościoła.
Głównym zadaniem apostolskim zgromadzenia jest pomoc w prowadzeniu ośrodków neokatechumenatu i przygotowaniu ludzi dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: Chrztu Św., Bierzmowania i Eucharystii. Jadwiżanki starają się tworzyć dla katechumenów środowiska żywej wiary. Praca w Katechumenacie wiąże się także z duchową pomocą osobom towarzyszącym katechumenom. Troską siostry obejmują również osoby już ochrzczone, aby spotkały Chrystusa w pozostałych sakramentach i nawiązały z Nim zażyłą więź. Stąd też druga dziedzina działalności zgromadzenia obejmuje działania służące liturgii w takich obszarach jak muzyka i sztuka liturgiczna, troska o piękno szat liturgicznych i świątyń, a także publikacje o tematyce liturgicznej jak i dotyczące wtajemniczenia sakramentalnego.
Ponadto jadwiżanki wawelskie służą ludziom zagubionym i przeżywającym kryzys wiary. Starają się wspierać tych, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej, bądź stracili sens życia.


Historia:
Zgromadzenie założył ks. Wacław Świerzawski – obecnie biskup - wieloletni rekolekcjonista i kierownik duchowy, wówczas związany z kościołem Św. Marka Ewangelisty w Krakowie. Stworzył przy nim ośrodek duszpasterstwa liturgicznego i duszpasterstwa akademickiego, zorganizował także katechumenat przygotowujący dorosłych do przyjęcia Chrztu św. Równocześnie włączył się w kształcenie katechistów do pracy w katechumenacie. W tym środowisku w 1990 roku narodziło się zgromadzenie sióstr jadwiżanek wawelskich. Za patronów otrzymało m.in. osoby związane z Krakowem: św. Jadwigę Królową oraz bł. Michała Giedroycia, pokornego brata zakonnego z nieistniejącego dziś zakonu „marków” działającego właśnie przy kościele św. Marka w Krakowie. Wspólnota jadwiżanek wawelskich posiada obecnie status publicznego stowarzyszenia wiernych.

Strony www:
http://jadwizanki.pl/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.