8 maja 2012

Franciszkanki Misjonarki Niepokalanej

.
Instytut Sióstr Franciszkanek Misjonarek Niepokalanej
Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada
Instituto das Irmãs Franciscanas Missionárias da Imaculada
Istituto di Suore Francescane Missionarie dell'Immacolata
Institute of Missionary Franciscan Sisters of the Immaculata
Institut des Sœurs Franciscaines Missionnaires-Immaculee

inna nazwa: Franciszkanki Wynagrodzicielki

Data i miejsce założenia:
1901 rok - Ekwador

Założycielka:
m. M. Francisca de las Llagas - Rosa Elena Cornejo


Liczby: ok. 300 sióstr na świecie
Franciszkanki Misjonarki Niepokalanej obecne są w krajach: Ekwador, Chile, Peru, Kolumbia, Wenezuela, Meksyk, Włochy.
Dom generalny: Ekwador (Quito)

Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z białym kołnierzykiem, czarny welon, na piersi krzyż. Możliwy też habit beżowy.Habit historyczny:Duchowość:
Siostry żyją według Reguły św. Franciszka z Asyżu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Adoracja, wynagrodzenie i służba to trzy filary zgromadzenia. W centrum duchowości znajduje się Eucharystia oraz wynagradzanie za świętokradztwa i profanacje Najświętszego Sakramentu, co jest podstawowym celem istnienia zgromadzenia. Siostry starają się pielęgnować ducha pokory, prostoty, braterstwa, ofiary, miłosierdzia, czystości serca i  bezgranicznego zaufania Bogu, nawet w doświadczanych nieszczęściach, które postrzegane są jako wpisane w Bożą Opatrzność. Cechą szczególną zgromadzenia jest wyczulenie na Wolę Bożą, głęboka miłość do Kościoła Świętego, posłuszeństwo Ojcu Świętemu oraz intensywne życie modlitwy. Przez modlitwę siostry dążą do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem biednym, prześladowanym i ukrzyżowanym, ofiarowanym Ojcu dla zbawienia ludzi. Ponadto siostry żywią głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Niepokalanej.

Działalność:
Czyniąc wszystko w duchu bezinteresownej miłości Franciszkanki Misjonarki Niepokalanej starają się chwalić Boga poprzez ewangelizację ubogich, edukację chrześcijańską, misje, służyć ludziom znajdującym się na marginesie społeczeństwa aby poprawić ich warunki życia. Siostry szerzą także Królestwo Boże przez organizowanie rekolekcji i różnorakie działania duszpasterskie.

Historia: 
Rosa Elena Cornejo wychowała się w pobożnej rodzinie z dużym nabożeństwem do Matki Bożej. Jako nastolatka została świecką tercjarką franciszkańską, z czasem zaczęła myśleć o życiu zakonnym. Myśl o nowym zgromadzeniu zrodziła się pod wpływem pewnego tragicznego wydarzenia. W 1897 roku w czasie zamieszek antyreligijnej rewolucji liberalnej w Ekwadorze w mieście Riobamba w jezuickim kościele św. Filipa rewolucjoniści sprofanowali Najświętszy Sakrament mordując przy tym kapłana, rektora tego kościoła. Wydarzenie to bardzo wstrząsnęło Rosą, postanowiła zrobić wszystko aby wynagrodzić Panu Jezusowi za te grzechy. Poprosiła więc swojego spowiednika o zgodę na założenie nowego zgromadzenia poświęconemu właśnie wynagradzaniu Bogu za zniewagi i wykroczenia przeciw Najświętszemu Sakramentowi. W 1901 roku arcybiskup Quito zatwierdził wspólnotę Rosy i jej towarzyszek, której konstytucję napisali franciszkanie i erygował nowicjat. Rosa przyjęła wówczas imię Maria Francisca na cześć św. Franciszka z Asyżu. Dom macierzysty powstał w Quito, rozpoczynając swoją posługę apostolską od założenia szkoły dla dziewcząt. Dla matki założycielki bardzo żywe stały się słowa, które św. Franciszek usłyszał setki lat wcześniej: odbuduj mój Kościół; Francisca pragnęła odbudować Kościół w Ekwadorze zniszczony przez sekularyzację liberalnej rewolucji.
.

Strony www:
www.franciscanasreparadoras.org

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:
http://www.youtube.com/user/olivazoila/videos
.
.
.