23 marca 2012

ss. św. Anny z Lucerny

.
Stowarzyszenie Sióstr św. Anny z Lucerny
Gemeinschaft der St.Anna-Schwestern (von Luzern)
Society of St. Ann, Luzern
Société de Sainte Anne, Luzern
Società di Sant'Anna di Luzern
Sociedad de Santa Ana, Lucerna

stowarzyszenie życia apostolskiego

Data i miejsce założenia:
1909 rok - Szwajcaria

Założyciele:
ks. Wilhelm Meyer
Hans von Matt
m. Emilie Dormann

Liczby: ok. 85 sióstr na świecie
Siostry św. Anny z Lucerny obecne są w krajach: Szwajcaria.
Dom generalny: Szwajcaria (Lucerna)


Habit aktualny:Szary habit z pelerynką, biały kołnierzyk o rogach zaokrąglonych, na głowie szary czepek z białą wypustką, na piersi medalik (znak zgromadzenia) lub biały habit, na głowie biały czepek, na piersi medalik (znak zgromadzenia).
Niektóre siostry nie noszą habitów w ogóle, jedynie na piersi znak zgromadzenia.Habit historyczny:Duchowość:
Kształt duchowości zgromadzenia w znacznym stopniu nadał jego założyciel ks. Wilhelm Meyer. Można ją streścić jako: życie w codziennym doświadczaniu Boga. Kapłan stawiał przed siostrami duchowy cel: chodzić w obecności Boga i żyć zawsze w zjednoczeniu z Nim, tak by widzieć Go w każdym człowieku. Świadomość ta pobudza siostry do zaangażowania w służbę bliźnim, Ks. Meyer uczył siostry, że miłość do Boga mierzy się miłością do ludzi, dlatego siostry powinny być wrażliwe na cierpienia i potrzeby innych, stając się aniołami miłości, gdyż anioły nie umierają. Stowarzyszenie cechuje się duchem ofiary zgodnie z mottem życiowym założyciela: Dla Jezusa, dla Jego miłości; nie ma nic ważniejszego do zrobienia na ziemi niż poświęcić swoje życie Jemu, jak mawiał: Należy trzymać się kurczowo Jezusa jak pnącza skały. Stąd wynika też gorliwość w poszukiwaniu Woli Bożej, którą ks. Meyer uczył odnajdywać i wypełniać, odpowiadając posługą na potrzeby czasu. Dążenie do doskonałości w zgromadzeniu powinno łączyć zaangażowanie ewangelicznej Marty w obowiązku i oddanie Maryi w modlitwie.
Wspólnota poświęcona jest św. Annie – patronce m.in. matek, niepłodnych kobiet i kobiet w ciąży.


Działalność:
Zgodnie z charyzmatem założycieli zgromadzenie przyjęło za swój podstawowy apostolat pracę wśród chorych oraz matek i ich dzieci po narodzinach. Siostry św. Anny posługują w szpitalach, prowadzą dom opieki dla ludzi starszych, schronisko dla kobiet z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto prowadzą przedszkole, włączają się w duszpasterstwo parafialne, pomagają osobom będącym na marginesie społeczeństwa. Wspólnota wspiera również działalność misyjną prowadzoną przez bliźniacze indyjskie zgromadzenie św. Anny.Historia:
Idea założenia Stowarzyszenia Sióstr św. Anny zrodziła się w czasie wspólnych rozmów szwajcarskiego kapłana Wilhelma Meyera ze swoim przyjacielem, posłem na sejm Hansem von Mattem. Ks. Mayer całe kapłańskie życie troszczył się o innych będących w trudnej sytuacji. Dostrzegał konieczność pomocy matkom w czasie narodzin dziecka, zwłaszcza na obszarach wiejskich. W owym czasie śmiertelność wśród matek i noworodków była duża, dlatego nowa wspólnota sióstr miała zająć się przede wszystkim pomocą chorym matkom po porodzie i ich dzieciom. W realizację tego projektu chętnie zaangażował się poseł von Matt. Ponieważ na początku XX wieku szwajcarskie prawo świeckie zabraniało zakładania nowych zgromadzeń wspólnota powstała jako stowarzyszenie, z którym członkinie wiązały się uroczystą obietnicą. Jednocześnie dawało to większą swobodę działania w samym Kościele, którego ówczesne przepisy zakazywały zakonnicom spełniania posług w zakresie położnictwa. Stowarzyszenie św. Anny narodziło się w 1909 roku w Lucernie. W następnym roku ks. Mayer dostrzegł w Emilie Dormann, kobiecie od wielu lat pracującej w szpitalu, osobę idealnie nadającą się na przełożoną sióstr. Zwrócił się więc do niej z propozycją dołączenia do nowopowstałej wspólnoty. Niespodziewana propozycja sprawiła, że Emilie przez pewien czas walczyła z Bogiem nie chcąc się angażować, jednak ostatecznie zgodziła się i została przyjęta do zgromadzenia. Po przedwczesnej śmierci ks. Mayera w 1912 roku odpowiedzialność za młodą wspólnotę wziął Hans von Matt. Miał on swój udział w pisaniu statutów stowarzyszenia, starał się również u władz kościelnych o zatwierdzenie wspólnoty. Natomiast m. Dormann stała się wieloletnią przełożoną generalną, która przyczyniła się do określenia kształtu zgromadzenia, dlatego, choć nie była w gronie pierwszych sióstr, uważana jest w zgromadzeniu za współzałożycielkę.
Od momentu powstania, siostry św. Anny pracowały w wielu szpitalach, sanatoriach, sierocińcach, więzieniach, w parafiach, prowadziły własne szpitale, szkoliły przyszłe pielęgniarki; były prekursorkami dzisiejszej opieki domowej poza szpitalem.
Zgromadzenie szybko się rozwijało. Już w latach 40-tych w Szwajcarii osiągnęło liczbę nieco ponad 400 sióstr, która utrzymywała się do lat 60-tych; na misjach w Indiach zaczęły wstępować pierwsze miejscowe kandydatki. Po Soborze Watykańskim II liczba szwajcarskich sióstr zaczęła szybko spadać do obecnego poziomu ponad 80 członkiń. Tymczasem liczba sióstr w Indiach wzrastała; w 2000 roku tamtejsze siostry, których było już blisko 900 usamodzielniły się, tworząc nowe zgromadzenie św. Anny.

Strony www:
www.annaschwestern.ch/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.

.