27 lutego 2017

ss. Kkottognae Jezusa


Zgromadzenie Sióstr Kkottognae Jezusa
Congregation of Kkottongnae Sisters of Jesus
Congregazione delle Sorelle di Kkottognae di Gesù
Congregación Kkottongnae Hermanas de Jesús


Data i miejsce założenia:
1986 rok – Korea Płd.

Założyciel:
o. John (Woong-Jin) OhLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Kkottognae Jezusa obecne są w krajach: Korea Płd., Bangladesz, Indie, Filipiny, Indonezja, Włochy, USA, Haiti, Argentyna, Uganda.
Dom generalny: Korea Płd. (Eumsung)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon.

Na co dzień używany szary habit i biały welon.
W Indiach i na Filipinach: szary habit i czarny welon.
Nowicjuszki - kołnierzyk o rogach prostych.


Duchowość:
Celem zgromadzenia jest pomoc najbiedniejszym z biednych, którzy nie mają nawet siły, żeby żebrać o jedzenie; tym, którzy są zapomniani przez społeczeństwo, kochając ich w imię Jezusa Chrystusa i pomagając im wejść do nieba. Siostry szukają tych, którymi nikt się nie opiekuje i przyjmują ich z ciepłym sercem, zapewniając im dach nad głową, pożywienie, opiekę medyczną.
Fundamentem wspólnoty są słowa Pana: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40), oraz: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Siostry starają się więc praktykować miłość w taki sposób, w jaki pokazał Pan Jezus.
Kkottongnae w języku koreańskim oznacza kwiatową wioskę, co symbolizuje istnienie doskonałej wsi, w której panuje prawdziwa i wieczna miłość. Kkottongnae zobowiązuje się do zbawienia człowieka i budowania Królestwa Bożego poprzez miłość czynną.
Bóg jest miłością, a ci, którzy żyją w miłości, żyją w jedności z Bogiem i Bóg żyje w jedności z nimi, dlatego siostry zobowiązują się do życia w zjednoczeniu z Panem przez miłość, owocuje to również miłością i jednością między samymi siostrami.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi ośrodki, w których obejmuje opieką bezdomnych, chorych psychicznie, samotne osoby starsze, niepełnosprawne, sieroty, zapewniając im mieszkanie, wyżywienie i opiekę lekarską, a dla tych, którzy przekroczyli już próg wieczności organizuje pochówek. Wspomaga żywością ludzi ulicy lub zamieszkałych bardzo ubogie dzielnice.
Zgromadzenie prowadzi także uczelnię, w której kształci przyszłych pracowników opieki społecznej, szkołę pielęgniarską oraz szkołę dla niepełnosprawnych. Ponadto inspiruje ludzi świeckich do zaangażowania się w ramach wolontariatu oraz włącza się w działania mające na celu ochronę życia poczętego.


Historia:
Początek Kkottongnae bierze się z wydarzenia, które doświadczył koreański ksiądz John Oh w 1976 roku. Pewnego dnia spotkał żebraka mieszkającego pod mostem, którego wspomógł miską pożywienia. Ów żebrak pomimo tego, że sam był w dużej potrzebie i bardzo złym stanie zdrowia, podarowanym jedzeniem podzielił się z innymi bezdomnymi. Gest ten zrobił tak duże wrażenie na kapłanie, że postanowił on poświęcić się pomocy ludziom najbiedniejszym z biednych, o których nikt nie pamięta i nikt się nie troszczy. Zdał sobie sprawę, że nawet jeśli ktoś ma tylko tyle siły, by żebrać o jedzenie, to jest błogosławieństwo Pana.
Wkrótce rozpoczął budowę schroniska dla bezdomnych, które nazwał Domem Miłości. Z czasem powstawały kolejne ośrodki dla różnych grup ludzi potrzebujących, które nazwano Kkottongnae.
Z tej pracy miłosierdzia zrodziły się w 1986 roku dwa zgromadzenia zakonne: męskie i żeńskie – Braci i Sióstr Kkottongnae Jezusa, zatwierdzone na prawie diecezjalnym w 1996 roku przez biskupa diecezji Cheongju.


Strony www:
http://eng.kkot.or.kr