24 września 2015

Salezjanki Oblatki Najświętszego Serca


Siostry Salezjanki Oblatki Najświętszego Serca Jezusa (SOSC)
Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù
Salesian Oblate Sisters of the Sacred Heart of Jesus
Hermanas Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesus
Irmãs Salesianas Oblatas do Sagrado Coração de Jesus
Soeurs Salésiennes Oblates du Sacré-Coeur de Jésus
Salesianeroblatinnen des Heiligen Herzens Jesu


Data i miejsce założenia:
1933 rok - Włochy

Założyciel:
bp Giuseppe CognataLiczba sióstr na świecie: ok. 200
Salezjanki Oblatki Najświętszego Serca obecne są w krajach: Włochy, Peru, Boliwia.
Dom generalny: Włochy (Tivoli)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach zaokrąglonych, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi zawieszony krzyż. No co dzień możliwy strój w kolorze białym.


W Boliwii habit i welon w kolorze szarym.


Habit historyczny:

Habit z pelerynką.Duchowość:
Życie zgromadzenia opiera się na duchowości salezjańskiej cechującej się odkrywaniem Boga w codziennym, zwyczajnym życiu, postawą ufności wobec Boga, która wzbudza ducha radości i optymizmu oraz postrzeganiem Kościoła jako przestrzeni naznaczonej relacją z Bogiem i bliźnim.
Tym, co odróżnia zgromadzenie od innych salezjańskich wspólnot jest duch dobrowolnej oblacji, czyli ofiary. Charyzmatem sióstr jest więc uczestnictwo w ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu dla zbawienia i uświęcenia świata, a która uobecniana jest w Eucharystii.
Gorliwość do ofiary pobudzają słowa Pana: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne (J 12, 24-25).
Hasło zgromadzenia: Caritas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas, streszcza całą motywację Salezjanek do ofiarowania siebie Bogu i ludziom.


Działalność:
Siostry prowadzą: żłobki, przedszkola, oratoria dla dziewcząt, opiekują się dziewczętami w czasie wolnym od zajęć szkolnych, prowadzą domy dla młodych matek. Współpracują z proboszczami w niesieniu pomocy najuboższym, katechizują, starają się być wszędzie tam, gdzie nie ma innych instytucji religijnych.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają 1933 roku, w którym salezjanin Giuseppe Cognata został biskupem niewielkiej diecezji Bova na południu Włoch. W tym czasie obszar ten zamieszkiwany był przez biednych chłopów. Ich dzieci często pozostawały bez opieki, gdyż rodzice musieli iść pracy, brakowało przedszkoli i szkół, byli pozostawieni sami sobie, do tego ze względu na małą liczbę duchowieństwa żyli bez sakramentów i opieki duchowej.
Bp Cognata widząc ich trudną sytuację starał się zaspokoić materialne i duchowe potrzeby wiernych powierzonego mu Kościoła. By temu zaradzić starał sprowadzić jakieś żeńskie zgromadzenie.
Kiedy wszystkie, do których się zwrócił, odmówiły mu, pojawiła się myśl, by założyć nowe. Jego zalążkiem stały się trzy młode kobiety gotowe oddać się Bogu. Jeszcze w tym samym roku, w którym bp Cognata objął diecezję, narodziło się nowe zgromadzenie o duchowości salezjańskiej.
Zapał pierwszych trzech sióstr pociągał inne dziewczęta i wspólnota szybko się rozwijała. Podstawowym zadaniem wspólnoty było chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach oraz oratoriach, a także pomoc księżom w katechizacji.


Strony www:
www.salesianesosc.org

Filmy: