20 grudnia 2009

ss. Ofiarowania NMP z St John's


Aktualnie zgromadzenie nie istnieje.

Siostry Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PBVM)
Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary  
(Presentation Sisters of St John's, Presentation Sisters of Newfoundland) 
Hermanas de la Presentación 
Irmãs da Apresentação
Sœurs de la Présentation
Suore della Presentazione
inna nazwa: ss. Ofiarowania z Nowej Fundlandii

Data i miejsce założenia:
1833 rok – Kanada
Data likwidacji: 2015 rok

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założyła m. Nano Nagle w 1775 w Irlandii. 

Liczba sióstr w chwili likwidacji: brak danych 
Siostry Ofiarowania z St John’s obecne były w krajach: Kanada, USA, Dominika, Antigua i Barbuda. 
Dom generalny: Kanada (St John’s) 

Habit historyczny:-----------------------------------


-----------------------------------
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia opierała się kontemplacji, życiu we wspólnocie, czynieniu miłosierdzia oraz radosnej i wielkodusznej służbie Bogu i człowiekowi zwłaszcza ubogiemu. W swojej posłudze siostry starały się kształtować społeczeństwo oparte na poszanowaniu ziemi, praw ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej dla wszystkich a szczególnie dla kobiet i dzieci.
.
Działalność:
Siostry Ofiarowania z St John’s m.in. niosły pomoc kobietom z problemami, opiekowały się starszymi i samotnymi, prowadziły domy dla szukających możliwości wyciszenia się, kontemplacji oraz nabrania sił duchowych oraz pogłębienia relacji z Bogiem. Prowadziły także ośrodek dla osób chorych umysłowo. Przy zgromadzeniu działało stowarzyszenie ludzi świeckich, którzy włączali się w misję sióstr.
.
Historia:
Początki zgromadzenia wiążą się z osobą matki Nano Nagle, która założyła zgromadzenie Sióstr Ofiarowania w 1775 roku w Irlandii, poświęcone edukacji katolickiej i pomocy najuboższym.
W 1833 roku cztery zakonnice: przełożona Bernard Kirwan oraz Magdalen O’Shaughnessy, Xavier Maloney i Xaverius Lynch przybyły z Irlandii do St John’s w Nowej Fundlandii W Kanadzie na zaproszenie bp Michaela Fleminga w celu założenia szkoły dla poprawienia warunków edukacyjnych miejscowych dziewcząt. Z czasem wspólnota nowofundlandzka usamodzielniła się od zgromadzenia irlandzkiego. 
m. Bernard Kirwan
W 2015 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej siostry z powrotem przyłączyły się do irlandzkiego zgromadzenia Sióstr Ofiarowania NMP, stając się jedną z jego prowincji. Tym samym Siostry Ofiarowania NMP z St. John's jako osobne zgromadzenie zakonne oficjalnie przestały istnieć.

Strony www:
www.presentationsisters.ca

Aktualizacja: 13.07.2012
Aktualizacja: 16.09.2014
.
.
.