10 lipca 2011

ss. św. Rity

.
Zgromadzenie Sióstr św. Rity (OSA)
Congregatio Sororum Sancta Rita
Kongregation der Ritaschwestern
Congregation of the Sisters of Saint Rita
Congregazione delle Suore di Santa Rita
Congregación de Hermanas de Santa Rita
Congregação das Irmãs de Santa Rita
Congrégation des Soeurs de Sainte-Rita

Data i miejsce założenia:
1911 rok - Niemcy

Założyciel:
o. Hugolinus Dach OSALiczba sióstr na świecie: 110 
Siostry św. Rity obecne są w krajach: Niemcy, Szwajcaria, USA.
Dom generalny: Niemcy (Würzburg)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi znak zgromadzenia: przełamany krzyż z różą – symbolem św. Rity – oznaczającą połączenie radości z cierpieniem.
Możliwy także habit szary lub biały.


Pojedyncze siostry noszą czarny welon do świeckiego ubrania, albo nie chodzą w habitach w ogóle.Habit historyczny:


----------------------------------
Duchowość:
Siostry św. Rity starają się podążać śladami swojej patronki, św. Rity z Cascii, poprzez oferowanie swojej pracy opiekuńczej osobom w potrzebie. Kładą szczególny nacisk na prowadzenie głębokiego życia duchowego, wystrzegając się powierzchowności w nim, dlatego modlitwa zajmuje istotne miejsce w ich życiu. Wszystko co robią wypływa z modlitwy, która ma być żywą rozmową z Bogiem. 
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Zgodnie z augustiańską zasadą by być jednego serca i jednego ducha na drodze do Boga, zgromadzenie dużą uwagę przywiązuje do życia we wspólnocie, odmawiając wspólnie modlitwy Liturgii Godzin, uczestnicząc w Mszy Świętej, razem również spożywają posiłki oraz gromadzą się na rekreacji. 


Działalność:
Zgodnie ze swoim specyficznym charyzmatem zgromadzenia, którym jest opieka rodzinna, siostry starają się objąć troską te rodziny, w których pojawiła się trudność w zapewnieniu wystarczającej opieki któregoś z członków rodziny - zwłaszcza dzieci - przez samą rodzinę. W tym celu siostry prowadzą m.in. przedszkole, żłobek, świetlice dla dzieci, a także domy opieki dla osób starszych. Ponadto prowadzą dom rekolekcyjny gdzie można doświadczyć atmosfery skupienia i odbyć ćwiczenia duchowe, szczególnie ignacjańskie. W miarę możliwości starają się również pomagać ubogim. 
.

Historia:
Charyzmat zgromadzenia zrodził się z potrzeby jaką dostrzegł w swojej pracy duszpasterskiej jego założyciel augustianin o. Hugolinus Dach. Zauważył on trudną sytuację rodzin ówczesnego Würzburga, zwłaszcza matek, które opiekowały się swoimi dziećmi bez niczyjej pomocy, podczas gdy ich mężowie całe dnie spędzali w pracy starając się wyżywić rodzinę. Szczególnie trudne chwile przychodziły wraz z chorobą matki.
Ojciec Hugolinus pragnąc pomóc takim rodzinom postanowił założyć nowe zgromadzenie zakonne, które starałoby się zaradzić tym właśnie potrzebom, co uczynił w 1911 roku wraz z pierwszymi pięcioma kandydatkami. Dziś siostry żyją w 8 domach w Niemczech i po jednym w Szwajcarii i USA.

Strony www:
Niemcy: www.ritaschwestern.de
USA: www.sistersofstrita.org

Filmy:

Część 1:

Część 3: www.youtube.com/embed/TSlalCsptvc

Aktualizacja: 10.11.2014