12 czerwca 2010

Służebnice Przebitych Serc Jezusa i MaryiSłużebnice Przebitych Serc Jezusa i Maryi (SCTJM)
Servants of the Pierced Hearts of Jesus and Mary
Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María

Servas do Coração Transpassado de Jesus e Maria 
Servi del Cuore Trafitto di Gesù e Maria

Data i miejsce założenia:
1990 rok - USA 

Założycielka:
m. Adela Galindo 


Liczby: ok. 25 sióstr na świecie
Służebnice Przebitych Serc Jezusa i Maryi obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Miami)
 

Habit aktualny:

Brązowy długi habit (bezrękawnik) przepasany brązowym skórzanym paskiem, na głowie prosty brązowy welon z białą wypustką, na piersi krzyż oraz przypięte dwa małe Przebite Serca, przy boku różaniec.Duchowość: .
Służebnice Przebitych Serc Jezusa i Maryi są zgromadzeniem o charakterze kontemplacyjno-apostolskim. Podstawą duchowości sióstr jest oddanie siebie jako żywą ofiarę wynagradzającą i pocieszającą Przebite Serca Jezusa i Maryi. Istotnymi elementami życia służebnic są: adoracja Eucharystyczna, otwartość na działanie Ducha Świętego, poświęcenie siebie Maryi, wierność Magisterium Kościoła, formacja duchowa. Swoje obowiązki siostry starają się wypełniać w duchu modlitwy i pokornej służby, z radością i prostotą serca, gotowego przyjąć każde powierzone mu zadanie. 
Działalność:
Punktem wyjścia w działalności zgromadzenia jest pragnienie by nauczanie Kościoła oraz jego duchowe skarby były znane i kochane na całym świecie. Dlatego siostry realizują swoje powołanie poprzez głoszenie rekolekcji, dni skupienia, organizowanie konferencji o tematyce eucharystycznej i maryjnej, katechizację, wykorzystując także środki masowego przekazu, organizują pielgrzymki, a także wynagradzające czuwania modlitewne. Propagują również ideę panowania na ziemi Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi poprzez poświęcenie im samych siebie, całych narodów, szkół, parafii, rodzin itd. Ponadto troszczą się o chorych poprzez opiekę nad nimi i modlitwę. 


Historia:
Zgromadzenie założyła pochodząca z Nikaragui m. Adela Galindo w USA w 1990 roku w celu wynagradzania cierpiącym Sercom Jezusa i Maryi. Dom macierzysty znajduje się w Miami na Florydzie. Obecnie zgromadzenie jest wspólnotą na prawie diecezjalnym.
Strony www:
www.piercedhearts.org
www.corazones.org

Filmy:Aktualizacja: 26.09.2012
.
.
.