18 czerwca 2010

Bracia Chrystusa Cierpiącego

.
Wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego
Comunidad de Hermanos de Cristo Paciente
Community of the Brothers of Suffering Christ
Comunità dei Fratelli di Cristo Sofferente
Communauté des Frères de Christ Souffrant
wspólnotę tworzą bracia (bez święceń kapłańskich)

Data i miejsce założenia:
2002 rok - Polska

Założyciel:
o. Albin Sroka OFM
.
.

Liczby: 10 braci   * dane z 2010 roku
Bracia Chrystusa Cierpiącego obecni są w krajach: Polska
Dom wspólnoty: Polska (Godów)
.

Habit aktualny:

Czarny habit z kapturem przepasany białym sznurem z różańcem.
Duchowość:
Bracia Chrystusa Cierpiącego żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Podstawą duchowości wspólnoty jest duchowość św. Ojca Pio. W swojej pracy bracia pragną kierować się słowami świętego: Jeśli do łóżka chorego nie zaniesiecie miłości, na nic zda się cała farmakologia. Tak więc miłość i franciszkańska pogoda ducha ma być cechą charakterystyczną posługi braci. Swoje zdolności i siły poświęcają dla Chrystusowego Kościoła, realizując marzenie o. Pio "by cały świat był domem ulgi w cierpieniu", poprzez fachową i w pełni oddaną drugiemu człowiekowi służbę.
Ojciec Pio należał do wielkiej rodziny franciszkańskiej, dlatego jego duchowość - a co za tym idzie także duchowość Braci Chrystusa Cierpiącego - jest ściśle związana z duchowością św. Franciszka z Asyżu, która charakteryzuje się między innymi ubóstwem, radością, prostotą, wiernością Papieżowi, a także umiłowaniem Jezusa Ukrzyżowanego, co ożywia gorliwość w radosnej służbie chorym i potrzebującym. Natomiast bycie Bratem Chrystusa to pełnienie woli Ojca, który jest w niebie. Jako synowie św. Franciszka bracia wsłuchani są w matczyny głos Maryi, a fatimskie orędzie wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu jest głównym nurtem pobożności maryjnej wspólnoty.
Życie wspólnoty cechuje głęboka cześć do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, przejawiająca się w Jego możliwie najczęstszej adoracji, ale przede wszystkim w codziennym, nabożnym uczestnictwie w Mszy św. Ponadto każdy dzień ożywiany jest także m.in. poprzez wspólnotową modlitwę liturgiczną oraz różaniec.


Działalność:
Rodzaj działalności wypływa ściśle z charyzmatu wspólnoty. Być Bratem Chrystusa Cierpiącego to odnaleźć Go w chorych, niepełnosprawnych, starszych, zniewolonych, zagubionych i zepchniętych na margines życia i właśnie na trosce o tych ludzi bracia skupiają się w swojej pracy. Ponadto starają się być otwarci na potrzeby Kościoła lokalnego służąc jako zakrystianie, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, a także posługując podczas spotkań modlitewnych grupom św. Ojca Pio, oraz grupom niepełnosprawnych osób w czasie ich rekolekcji.


Historia:
Wspólnota oficjalnie została założona w 2002 roku. Jednak początki jej formowania sięgają 1997 roku, gdy w sercu założyciela o. Albina Sroki OFM – propagatora kultu i duchowości św. Ojca Pio - oraz pierwszych przyszłych braci zrodziło się silne pragnienie powołania do życia nowej wspólnoty, żyjącej w duchu św. Ojca Pio i św. Franciszka z Asyżu.
Obecnie wspólnota posiada w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych. Bracia żyją w jednym domu w Godowie koło Starachowic w diecezji radomskiej.

Strony www:
www.bracia.chrystusa.cierpiacego.ofm.pl

Aktualizacja: 2.10.2014