27 listopada 2010

Służebnice Nawiedzenia

.
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Nawiedzenia (AV)
Ancille Visitazionis
Ancelle della Visitazione
Sisters Servants of the Visitation
Servas da Visitação
Esclavas de la Visitación

Servantes de la Visitation
Dienerinnen von der Heimsuchung

Data i miejsce założenia:
1978 rok - Włochy

Założycielka:
m. Maria Vincenza Minet.
.
Liczby: ok. 190 sióstr na świecie (w Polsce 4)  * dane z 2008 roku
Służebnice Nawiedzenia obecne są w krajach: Włochy, Polska, Brazylia, Filipiny, Madagaskar, Kenia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Biały habit z białym prostym welonem, na piersi medal.


Duchowość:
Podstawą duchowości zgromadzenia jest tajemnica Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Siostry starają się być wrażliwe na potrzeby duchowe i materialne innych ludzi ofiarnie im służąc i tak jak Maryja nawiedzająca św. Elżbietę nieść im Chrystusa i radość w Duchu Świętym. Swoją posługą chcą chwalić Boga za wszystko co czyni dla zbawienia dusz, by codziennie wznosiło się do nieba dziękczynne Magnificat, jakie wyśpiewała Maryja podczas spotkania ze św. Elżbietą.
Siostry dążą do ustawicznego utrzymywania w sobie ducha ubogiego, pokornego i prostego, starając się strzec i rozważać w sercu Słowo Boże. Śluby zakonne nie są dla nich poświęceniem ani rezygnacją, ale wybraniem dobra najwyższego, tej ewangelicznej „najlepszej cząstki”, której „nie będą pozbawione”.


Działalność:
Służebnice Nawiedzenia w swojej pracy starają się wychodzić naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Istotnym obszarem działalności zgromadzenia jest służba chorym w szpitalach i domach prywatnych; siostry prowadzą ambulatoria, domy pogodnej jesieni. Opiekują się także dziećmi w domach dziecka, przedszkolach, pracują w szkołach podstawowych, wśród dziewcząt w trudnej sytuacji życiowej, dożywiają ubogie dzieci. Ponadto katechizują i pracują przy parafiach i taką też posługę siostry pełnią w Polsce. 

Historia:
Zgromadzenie narodziło się we Włoszech w Asyżu w 1978 roku z inicjatywy matki Marii Vincenzy Minet przy wsparciu bpa Dino Tomassini. Początkowo młoda wspólnota zamieszkała gościnnie w klasztorze sióstr benedyktynek, wkrótce przeniosła się do Rzymu, gdzie dziś znajduje się centrum zgromadzenia, a jego przełożoną generalną nieprzerwanie od początku jest założycielka matka Vincenza. W 1993 roku siostry otwarły pierwszy i jak dotąd jedyny dom w Polsce w Bolechowicach koło Krakowa, w którym pracują cztery siostry.

Strony www:
Włochy: www.ancelledellavisitazione.org
Brazylia: www.visitacao.org.br

Adres domu w Polsce:
ul. Kościelna 18
32-082 Bolechowice
tel. (12) 285 48 93
email: nawiedzenie@go2.pl
.

.
.