1 listopada 2016

Misjonarki Klaretynki


Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek (RMI)
Religiosarum a Maria Immaculata
Religious of Mary Immaculate, Claretians Missionary Sisters
Religiose di Maria Immacolata, Missionarie Claretiane
Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas
Religiosas de Maria Imaculada, Missionárias Claretianas
Religieuses de Marie Immaculée, Missionnaires Clarétaines
Schwestern von der unbefleckten Maria, Claretiner-Missionarinnen


Data i miejsce założenia:
1855 rok - Kuba

Założyciele:
św. Antoni Maria Klaret
m. Maria Antonia ParisLiczba sióstr na świecie: 489 (w Polsce: 11)  * dane z 2008 roku
Misjonarki Klaretynki obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Ukraina, USA, Meksyk, Kuba, Dominikana, Honduras, Salwador, Panama, Kolumbia, Wenezuela, Peru, Brazylia, Argentyna, Nigeria, Kamerun, RD Kongo, Indie, Sri Lanka, Korea Płd., Japonia, Filipiny, Indonezja, Timor Wsch.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Szary habit o kroju sukienki lub strój świecki w kolorze szarym, na głowie szary welon, na piersi zawieszony krzyż.

Duża liczba sióstr
(głównie w krajach zachodnich
i Ameryce Płd. z wyjątkiem
Kolumbii) nosi strój świecki
bez welonu.
Klaretynki w RD Kongo
Klaretynki w Indiach
Habit historyczny:
------------------------------------------------------------------------------------

Duchowość:
Głównym celem zgromadzenia jest zachowywanie Bożego Prawa i głoszenie go wszelkiemu stworzeniu. Cel ten ukierunkowany jest przede wszystkim na odnowę Kościoła. Szczególną rolę odgrywa tu umiłowanie ubóstwa, wolność względem dóbr tego świata i wszelkich namiętności. Misjonarki Klaretynki starają się umrzeć dla siebie, aby wiernie iść śladami Chrystusa i być służebnicami Boga.
Swoje powołanie siostry realizują, łącząc działanie apostolskie z kontemplacją, szczególnie z kontemplacją Słowa Bożego. Starają się naśladować Chrystusa, który głosił słowo w sposób prosty, bliski ludziom ubogim.
Źródłem siły i miejscem spotkania się z Bogiem jest dla sióstr Eucharystia, natomiast patronką i wzorem Maryja w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Ta tajemnica skłania je do walki ze złem w każdej z jego form, otwiera na miłość i radość, ale przede wszystkim na natchnienia Ducha Świętego.
Założycielka w odniesieniu do życia wspólnotowego kładła nacisk na miłość, mówiąc: Miłość czyni nas ​​rodziną z jednym sercem.Działalność:
Zgromadzenie prowadzi przedszkola, szkoły, ośrodki opieki społecznej, sierocińce, domy rekolekcyjne, szkoły katechetyczne oraz misje ludowe. Siostry pracują w parafiach, prowadzą grupy młodzieżowe, grupy biblijne i misyjne, czuwania modlitewne, katechizują.Historia:
Zgromadzenie narodziło się w połowie XIX wieku. Maria Antonia Paris, młoda hiszpańska postulantka w Towarzystwie Maryi, często modliła się za Kościół w Hiszpanii doświadczany wówczas prześladowaniami. Bóg dał jej do zrozumienia, że przyczyna tych wszystkich problemów nie leży w rządach świeckich, ale w braku wierności Kościoła nakazom Ewangelii. W doświadczeniu mistycznym zostały jej ukazane stan i potrzeby Kościoła powszechnego jej czasów. Usłyszała wtedy również wezwanie do założenia nowego zgromadzenia.
Matka Antonia poznała, że istnieje nagląca potrzeba głoszenia Ewangelii we wszystkich środowiskach, a także wewnątrz samego Kościoła. Pismo święte nie było rozważane, a osoby poświęcone Bogu zajmowały się polityką, karierą i pomnażaniem bogactw. Dlatego Pan Jezus wzywał Antonię do świadectwa radykalnego ubóstwa. Zgromadzenie miało być nowe nie pod względem doktryny, ale praktyki apostolskiej.


Próbując wypełnić Bożą wolę, m. Antonia spotkała ks. Antoniego Marię Klareta, który w nieco wcześniej sam założył męskie zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów. Niedługo później został mianowany arcybiskupem Santiago de Cuba na Kubie. Już z Ameryki zaprosił Antonię, aby tam założyła wspólnotę zakonną.
Antonia wyjechała na Kubę w 1852 roku wraz z innymi młodymi kobietami, które zdecydowały się przyłączyć do niej. Tam w 1855 roku wspólnie ze św. Antonim powołali do istnienia nowe zgromadzenie sióstr. Antonia napisała konstytucje oraz Punkty o odnowie Kościoła, w których określiła najważniejsze cechy charyzmatu: wezwanie do radykalnego życia Ewangelią i głoszenie jej wszelkimi sposobami na wzór Apostołów oraz troska o odnowę Kościoła. Pierwsze klasztory zajmowały się głównie kształceniem dzieci i młodzieży, kobiet oraz prowadzeniem rekolekcji.


Strony www:
Polska: www.misjonarki.klaretynki.rmi.opoka.net.pl (blog
Międzynarodowa: www.claretiansisters.org (blog
Włochy: www.missionarieclarettiane.it
Hiszpania: www.claretianasnorte.es
USA: http://claretianasusa.blogspot.it
Argentyna: http://claretianasargentina.blogspot.com
Azja: http://asiarmi.blogspot.com
Indie: http://claretiansindia.blogspot.com