25 września 2014

ss. Socjalne


Stowarzyszenie Sióstr Socjalnych (SSS)
Societas Sororum Socialium
Society of the Sisters of Social Service
Società delle Suore Sociali (Suore dell'Assistenza)
Sociedad de las Hermanas Sociales
Sociedade das Irmãs Sociais
Société des Soeurs du Service Social
Soziale Schwestern
Szociális Testvérek Társasága
Spoločnosť Sociálnych Sestier


Data i miejsce założenia:
1923 rok - Węgry

Założycielka:
m. Margit SlachtaLiczba sióstr na świecie: ok. 200
Siostry Socjalne obecne są w krajach: Węgry, Rumunia, Słowacja, USA, Kuba, Puerto Rico.
Dom generalny: Węgry (Budapeszt)


Habit aktualny:

Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia. Strój świecki zwykle jest w kolorze szarym. Znakiem wspólnym jest zawieszony na szyi medal z gołębicą – symbolem Ducha Świętego i słowami: Veni Creator Spiritus.


Duchowość:
Siostry Socjalne są stowarzyszeniem życia apostolskiego; składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i żyją w małych 3-5-osobowych wspólnotach.
Duchowość stowarzyszenia opiera się na tradycji benedyktyńskiej, która wzywa siostry do ciągłego nawrócenia serca, modlitwy liturgicznej Kościoła, ducha rodzinnego, szacunku dla pracy, gościnności oraz harmonii między pracą a życiem modlitewnym.
W duchowości sióstr ważne miejsce zajmuje ich relacja do każdej z osób Trójcy Świętej: są dziećmi Ojca Niebieskiego, oblubienicami Jego Boskiego Syna, ich życie przeniknięte jest miłością Ducha Świętego. Życie w Duchu Świętym sprawia, że siostry całkowicie oddają się Bogu i przemieniają się na podobieństwo Pana Jezusa.
Siostry czczą Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego. Jest Ona dla nich wzorem otwartości na Boga i kontemplacji.


Działalność:
Siostry służą społeczeństwu poprzez różnego rodzaju pracę socjalną oraz działalność duszpasterską i edukacyjną. Praca socjalna sióstr to m.in.: posługa w placówkach dla osób starszych, niepełnosprawnych, w szpitalach jako lekarki i pielęgniarki, praca charytatywna, troska o samotne matki oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Praca duszpasterska obejmuje: posługę w parafiach, w miejscach pielgrzymkowych, organizowanie rekolekcji, dni skupienia, kierownictwo duchowe. Siostry ponadto pracują w szkołach oraz ewangelizują za pomocą mediów.Historia:
Stowarzyszenie Sióstr Socjalnych ma swoje korzenie w ukształtowanym na przełomie XIX i XX wieku na Węgrzech Ruchu Kobiet Katolickich inspirowanym katolicką nauką społeczną papieża Leona XIII. Z tego ruchu wywodziła się m. Edith Farkas, która za zachętą biskupa Ottokara Prohaszki założyła w 1908 roku Stowarzyszenie Misji Społecznej. Miała to być grupa świeckich kobiet składających prywatne śluby, całkowicie poświęcając się pracy na rzecz ubogich, odrzuconych i zmarginalizowanych. Brak habitów i innych form życia zakonnego oraz pozostawanie w świecie miało pozwalać na lepszą adaptację członkiń do potrzeb społecznych.
Wśród pierwszych członkiń była Margit Slachta, która nie tylko realizowała wizję założycieli, polegającą na zaspokajaniu różnorakich potrzeb społecznych, ale także rozwinęła ją o pracę na rzecz zmiany warunków, aby zapobiegać różnym formom ubóstwa i cierpienia. Była także pierwszą kobietą wybraną do parlamentu węgierskiego.


W 1923 roku Margit wraz z kilkoma towarzyszkami podzielającymi jej wizję założyła w Budapeszcie Stowarzyszenie Sióstr Socjalnych. Członkinie nie żyły już w świecie na wzór instytutów świeckich lecz we wspólnocie, ale też nie przyjęły tradycyjnych form zakonnych, aby zachować możliwie największą elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby społeczeństwa. Stąd bierze się między innymi bezhabitowy charakter wspólnoty. Siostry uzyskały w Kościele status stowarzyszenia życia apostolskiego.
Już w pierwszych latach po narodzinach stowarzyszenia, pierwsze członkinie wyjechały do Ameryki Północnej. W późniejszym czasie z części tamtejszych domów wyłoniły się dwie autonomiczne gałęzie Sióstr Socjalnych: w Los Angeles oraz w Kanadzie.

Strony www:
Dom generalny: www.sssinternational.org
Węgry: http://szocialistestverek.hu
Słowacja: http://socialnesestry.sk
Rumunia: www.sssromania.ro
USA: www.sistersofsocialservicebuffalo.org

Filmy:

więcej filmów: www.youtube.com/user/szocialistestverek