1 grudnia 2011

Dominikanki Królowej Różańca Świętego

.
Siostry Dominikanki Królowej Różańca Świętego (OP)
Dominican Sisters of the Queen of the Holy Rosary
(Dominican Sisters of Mission San Jose)
Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario
Irmãs Dominicanas da Rainha do Santo Rosário
Suore Domenicane della Regina del Santo Rosario
Sœurs Dominicaines de la Reine du Saint-Rosaire
Kongregation der Königin des Heiligen Rosenkranzes

(Dominikanerinnen von Mission San Jose)
inna nazwa: Dominikanki z Mission San Jose

Data i miejsce założenia:
1876 rok - USA

Założycielka:
m. Maria Pia BackesLiczby: 225 sióstr na świecie
Dominikanki Królowej Różańca Świętego obecne są w krajach: USA, Meksyk, Gwatemala, Niemcy.
Dom generalny: USA (Mission San Jose, Fremont, CA)


Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem; czarny prosty welon bez wypustki odsłaniający włosy, możliwy znak zakonu dominikańskiego przypięty do kołnierzyka lub mały krzyżyk zawieszony na szyi.
 

Habit historyczny:Duchowość:
Zgromadzenie należy do wielkiej duchowej dominikańskiej rodziny, dlatego też siostry czują się szczególnie powołane do głoszenia Jezusa Chrystusa, co starają się realizować w każdej posłudze, jaką wykonują. Podążają przykładem św. Dominika i św. Katarzyny Sieneńskiej w miłości do Słowa Bożego, ufności w Bożą Opatrzność, wierności Kościołowi, dążeniu do prawdy i gorliwości w misji głoszenia. Duchowość zgromadzenia zakorzeniona jest w Słowie Bożym i kształtowana przez codzienną modlitwę liturgiczną Kościoła. Każda wspólnota domowa zaczyna i kończy dzień wspólną modlitwą. Jest ona sercem i centrum życia sióstr; wznosi ich serca do Boga oraz pobudza do ofiarnej posługi bliźnim. Silne przywiązanie do Kościoła oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej jest szczególnym dziedzictwem założycielki zgromadzenia. Wierzyła ona w ogromną moc modlitwy w kształtowaniu serc do służby Jezusowi. Była przekonana, że jeśli dusze sióstr nie będą zakorzenione w Bogu, jeśli ich posługa, nie będzie wypływać z miłości Boga, nie będzie ona trwała i nie będzie przynosić owoców.
Ważnym aspektem życia modlitewnego jest kontemplacja Słowa Bożego, której owocami siostry dzielą się z innymi. Maryja, Matka Boga jest dla sióstr towarzyszką, przewodniczką i wzorem modlitwy. Tak jak Ona kontemplują Jezusa Chrystusa, aby Słowo Boże stało się ciałem w także w ich życiu. Odmawianie różańca i rozważanie jego tajemnic wprowadza siostry w tajemnice wiary, zaufania, oddania się i wierności Bogu. Duże znaczenie w codzienności zgromadzenia odgrywa również życie wspólnotowe.


Działalność:
Działalność podejmowana przez zgromadzenie w dużym stopniu koncentruje się na edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych i średnich, które otwarte są szczególnie dla biednych. Siostry opiekują się także chorymi w szpitalach i hospicjach, włączają się w duszpasterstwo prowadzone w parafiach, organizują rekolekcje, otaczają duchową opieką więźniów. Ponadto angażują się w różne działania m.in. na rzecz zniesienia kary śmierci, czy zapobiegające przemocy i wykorzystywaniu dzieci i kobiet. Siostry prowadzą również apostolstwo modlitwy w powierzonych im intencjach.
Historia:
Zgromadzenie założyła dominikanka m. Pia Backes wraz z dwoma współsiostrami. W 1876 roku wyjechały one ze swojej wspólnoty w Nowym Jorku do San Francisco w Kalifornii, by tam założyć szkołę dla niemieckich emigrantów w małej parafii św. Bonifacego. Wspólnota rozrastała się i z czasem stała się niezależna od macierzystego zgromadzenia. Po trzęsieniu ziemi w 1906 roku dom główny został przeniesiony do Mission San Jose. Założycielka wskazała młodej wspólnocie jako cel ewangelizację oraz nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Zaszczepiła także wrażliwość na potrzeby katolików w dalekich krajach. Zgromadzenie stosunkowo niedługo po założeniu otworzyło swoje domy w Meksyku i Niemczech, planowało również udać się do Azji, co jednak nie doszło do skutku. Obecnie zgromadzenie liczy ponad 200 sióstr; w Stanach Zjednoczonych posługuje 146 sióstr, w Meksyku 46, w Gwatemali 3 oraz 6 w Niemczech.Strony www:
www.msjdominicans.org

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:

więcej filmów: http://www.msjdominicans.org/gallery/video.aspx
.
.
.